Essays about: "city planning"

Showing result 1 - 5 of 1497 essays containing the words city planning.

 1. 1. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Rundlöf; [2022]
  Keywords : Stadsträd; invasivitet; spridningsförmåga; spridningsbarriär;

  Abstract : Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. READ MORE

 2. 2. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE

 3. 3. Planning for well-being by urban design : a city case study of Malmö, Sweden

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Lovisa Niwhede; [2022]
  Keywords : Urban planning; Well-being; Health; Social sustainability; Environmental stress; Environmental psychology; Green; Active; Pro-social; Safe;

  Abstract : This thesis examines how the City of Malmö in Sweden approaches issues of well-being and health in the urban environment, through urban planning. More and more people across the world are moving from rural to urban areas. READ MORE

 4. 4. Assessing the potential impacts of tall buildings on a predominantly low-rise built urban environment : A case study from Västerås, Sweden

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Author : Vera Schwab; [2022]
  Keywords : Tall buildings; The City Image; 3D modelling; GIS; Shadow Analysis; Visibility Analysis; Västerås;

  Abstract : Tall buildings have been constructed in many cities over the world to accommodate the demographic and economic growth in urban areas. These structures, however, have been widely discussed concerning their potential negative impacts on urban life. READ MORE

 5. 5. Översvämningar i urbana miljöer : och hur de kan motverkas

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Munib Mehović; [2022]
  Keywords : flooding; strategies; urban planning; sea level rises; Varberg;

  Abstract : I takt med att miljöförändringar blir ett alltmer påtagligt problem för människan, riskerar urbana områden vid kusten att bli känsligare för extremväder och inte minst för översvämningar. Städer som löper risk för att drabbas av översvämningar måste utveckla strategier för att motverka skador på infrastrukturer och säkerställa allmänhetens trygghet. READ MORE