Essays about: "civil liability"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words civil liability.

 1. 1. Getting hard to resist: Prospect of mandatory human rights due diligence in Ukraine

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Ihor Konopka; [2021]
  Keywords : Business and human rights; corporate respect for human rights; due diligence; human rights due diligence; mandatory human rights due diligence; corporate civil liability; Ukraine; Law and Political Science;

  Abstract : The 2011 UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) introduced human rights due diligence (HRDD) as a societal expectation to businesses to implement a new kind of due diligence risk management process to ‘know and show’ they respect human rights. Ten years later, mandatory human rights due diligence (mHRDD) legislation imposing a legal duty to carry out HRDD has become mainstream across Europe. READ MORE

 2. 2. The potential civil liability of innocent subsidiaries as a consequence of the notion of undertaking in EU Competition Law - an implication from the recent case Skanska

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Krisadhikhun Tangdham; [2020]
  Keywords : Competition law; Concept of undertaking; private enforcement; Law and Political Science;

  Abstract : In EU Competition Law, the addressee of the prohibition indicated in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) is the undertaking. The Court of Justice of the European Union (CJEU) has applied the notion of undertaking using an economic and functional approach, determining that undertaking, as a single economic entity, may consist with several separate legal entities, including natural and legal persons. READ MORE

 3. 3. Bridging the Accountability Gap - A study of the civil liability of parent companies for business-related human rights abuse in Sweden, France and the United Kingdom

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Henna Kjellberg; [2019]
  Keywords : civil law; company law; international human rights law; tort law; Law and Political Science;

  Abstract : The lack of accountability for human rights violations arising out of the activities of multinational enterprises has been identified as a key impediment to the fulfillment of universal human rights and the corresponding access to remedy for victims. However, the last couple of years have witnessed an increasing movement to bridge the accountability gap on the national and international level. READ MORE

 4. 4. Treatment of liability, economic losses and environmental damage of ship source oil pollution

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Linus Bengtsson; [2013]
  Keywords : När Torrey Canyon gick på grund 1967; fanns det ingen internationell regim som täcker ansvar för föroreningsskador från olja. Domstolar vid tidpunkten var tvungna att förlita sig på nationell rätt. Detta kom att ändras i och med antagandet av 1969 ansvarighetskonventionen för oljeutsläpp och 1971 års konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja. Konventionerna ålägger strikt ansvar för redaren. Konventionerna är uppbyggda så att ansvaret är ålagt genom ansvarighetskonvention; och om vissa kriterier är uppfyllda; kommer fonden ytterligare kompensera offer för oljeutsläpp; förutsatt att en stat har tillträtt båda konventionerna. Dessa ändrades 1992; även om vissa stater fortfarande är parter i den gamla regimen. En tredje grupp av ersättningen är tillgänglig för stater vilka är part i 2003 års fondprotokoll. Det var fortfarande ett hål i systemet för skadeståndsansvar gällande föroreningsskador för oljeutsläpp då ansvarighetskonvention endast behandlar tankfartyg och därför icke bunkerolja från exempelvis lastfartyg. Denna brist avhjälptes genom 2001 års konvention om ansvarighet och ersättning för skada genom förorening orsakad av bunkerolja. I examensarbetet strävar författaren efter att gräva i två problem relaterade till definitionen av skada genom förorening i konventionerna; nämligen miljöskador och ren förmögenhetsskada . Lagstiftarna till konventionerna har lämnat frågor som talerätt och kompensation för ren förmögenhetsskada till nationella domstolar att avgöra. Detta har lett till osäkerhet och brist på harmonisering inom regimen av oljeföroreningsskador. Även om fonden har utvecklat vissa riktlinjer för att ta itu med diskrepansen av domar som meddelats i domstolar i avtalsslutande stater; har domare i allmänhet hävdat att riktlinjerna för fonden inte är juridiskt bindande. Enhetlighet kommer följaktligen att bli svårt att uppnå om inte definitionen i konventionerna ändras.; Law and Political Science;

  Abstract : When the Torrey Canyon ran aground in 1967, there was no international regime covering liability for oil pollution damage. This changed with the adoption of the 1969 Civil Liability Convention for Oil Pollution (CLC) and the 1971 International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Fund Convention). READ MORE

 5. 5. Limitation of Liability for Maritime Claims: Multiple Perspectives and Legal Implications

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Kourosh Taheri; [2013]
  Keywords : Law and Political Science;

  Abstract : The thesis is an attempt to analyse the concept of limitation of liability for maritime claims with multiple legal and policy perspectives. In trying to analyse the issues related to limitation of liability, the thesis explores the historical background to the development of the concept of limitation of liability within both civil and common law. READ MORE