Essays about: "civilsamhälle"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word civilsamhälle.

 1. 1. Regionala strategier för brottsförebyggande arbete i Norrlands glesbygdsregioner

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Oskar Müller; [2021]
  Keywords : Regions; rural areas; crime prevention; civil society; police; procedural justice; social contexts; development strategies; Norrland; sparsely populated areas; Regioner; glesbygd; brottsförebyggande; civilsamhälle; polis; procedurrättvisa; sociala sammanhang; utvecklingsstrategier; Norrland; glesbygdsregioner;

  Abstract : This study will present an analysis regarding regions effect on crime in rural areas. Thefour regional crime prevention organizations: police, the Swedish National Council forCrime Prevention (BRÅ), the county administrative board (länsstyrelse) and regions(regioner), all have a direct or indirect relation with handling crime in rural areas and/orhow it can be prevented. READ MORE

 2. 2. Att tillsammans bygga framtidshopp : civilsamhället och integration i Högsby

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lotta Höglund; [2021]
  Keywords : integration; civilsamhälle; social tillit; socialt kapital;

  Abstract : Sverige har under de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända varav en del placeras eller bosätter sig på landsbygden. I arbetet med integreringen av nyanlända har civilsamhället ofta en viktig roll. Uppsatsen undersöker hur civilsamhället arbetar praktiskt med integration. READ MORE

 3. 3. Att börja om på främmande mark : en studie om immigranters inkludering och etablering i Hedemora

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Michaela Nyholm; [2020]
  Keywords : socialt kapital; civilsamhälle; community; inkludering; integrering; identitet;

  Abstract : Under mitten av det senaste decenniet, 2015–2016, ökade tillströmningen av migranter i Sverige till följd av flyktingkrisen. Det har lett till högre krav på insatser och arbetsbelastningen kring dessa frågor. READ MORE

 4. 4. International NGOs' framing of their legitimacy in protecting children's rights - A qualitative content analysis

  University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Author : Louise Dahlstedt; [2020]
  Keywords : Legitimacy; international NGOs; civil society; political responsibility; children’s rights; human rights; state responsibility Legitimitet; internationella icke-statliga organisationer; civilsamhälle; politiskt ansvar; barns rättigheter; mänskliga rättigheter; statligt ansvar; Social Sciences;

  Abstract : The Convention on the Rights of the Child declares how state parties and civil society share responsibility in protecting children’s rights, as non-governmental organisations are intended to intercede when the state’s initiatives are inadequate. In this bachelor thesis the question of how international children’s rights organisations frame their legitimacy for doing the aforementioned is examined. READ MORE

 5. 5. EU-Vietnam Free Trade Agreement - A study of EVFTA’s impact on authoritative control in Vietnam’s business environment

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Ida Köhler; [2020]
  Keywords : Public international law; international trade law; Vietnam; EU; EU-Vietnam Free Trade Agreement; Law and Political Science;

  Abstract : Vietnam’s and the EU’s history of regulated trade relations emanates from 1996 when the first bilateral agreement covering trade entered into force between the parties. The bilateral trade relationship has developed ever since. READ MORE