Essays about: "clock generation"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words clock generation.

 1. 1. Modelling and Analysis of Substrate Noise in Delta Sigma ADCs

  University essay from KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Author : Abu Darda; [2017]
  Keywords : Analog Mixed Signal Design; Delta Sigma ADC; Substrate Noise; System Level Modelling; Behavioural Level Modelling; Analog blandad signaldesign; Delta Sigma ADC; Substrate Noise; Systemnivåmodellering; Behavioralnivåmodellering;

  Abstract : The rapid development in the semiconductors industry has enabled the placement of multiple chips on a single die. This has helped boost the functionality of modernday application specific integrated circuits (ASICs). Thus, digital circuits are being increasingly placed along-side analog and RF circuits in what are known as mixed signal circuits. READ MORE

 2. 2. Integration of a Digital Built-in Self-Test for On-Chip Memories

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Author : Xiao Luo; Masoud Nouripayam; [2017]
  Keywords : BIST SRAM verification test self-test dual-port ASIC; Technology and Engineering;

  Abstract : The ability of testing on-chip circuitry is extremely essential to ASIC implemen- tations today. However, providing functional tests and verification for on-chip (embedded) memories always poses a huge number of challenges to the designer. READ MORE

 3. 3. Reinterpretation of a cognitive aid

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Erik Hemberg; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Svenska företaget Abilia har gett i uppdrag att utveckla ett sina viktigaste kognitiva hjälpmedel, för personer som har nedsatt kognitiv förmåga. Hjälpmedlet MEMOmessenger lanserades i början av 2000-talet av företaget Falck Igel som sedan köptes upp av Abilia. READ MORE

 4. 4. Implementing and Testing Self-Timed Rings on a FPGA as Entropy Sources

  University essay from Linköpings universitet/InformationskodningLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Marcus Einar; [2015]
  Keywords : Self-Timed Rings; FPGA; Field Programmable Gate Array; Entropy Generation;

  Abstract : Random number generators are basic building blocks of modern cryptographic systems. Usually pseudo random number generators, carefully constructed deter- ministic algorithms that generate seemingly random numbers, are used. READ MORE

 5. 5. Precision time protocol grandmaster clock : Systemization and development of the protocol handler and functional blocks on FPGA

  University essay from KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Author : Sadiq Hemani; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : Med tanke på den ökade efterfrågan på exempelvis realtidsvideotjänster, är det uppenbart att högre krav ställs på timing och synkronisering och är därför kritiska för de infrastrukturer i nästa generationens nätverk. En av metoderna som telekomföretag har att hanterat detta är genom att använda en paketbaserat tidsfördelning som IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP). READ MORE