Essays about: "clostridium chauvoei"

Found 1 essay containing the words clostridium chauvoei.

  1. 1. Frasbrand i Västra Götaland 2015 – kartläggning av utbrottet och djurägarnas perspektiv

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Stina Andersson; [2018]
    Keywords : Frasbrand; clostridium chauvoei; utbrott; sporer; överlevnad;

    Abstract : Under 2015 pågick ett större sjukdomsutbrott bland nötkreatur i trakterna kring SkaraFalköping. Ett stort antal djur insjuknade och dog i frasbrand. Oron bland traktens djurägare var stor och bakgrunden till varför djuren insjuknade var okänd för både veterinärer och lantbrukare. READ MORE