Essays about: "cognitive science"

Showing result 1 - 5 of 144 essays containing the words cognitive science.

 1. 1. A CROSS-COUNTRY STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF INQUIRY-BASED AND TRADITIONAL DIDACTIC APPROACHES

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Author : Kadir Isik; [2020-09-10]
  Keywords : Inquiry-based approach; traditional didactic approach; science instruction;

  Abstract : Aim : In past decades, teacher practices in science teaching have changed from perceived traditional ways of teaching to more inquiry-based approaches. The driving force behind this change is the assumption of inquiry-based approach being more effective in terms of student science achievement than the traditional didactic approach. READ MORE

 2. 2. Well-Being and Self-Compassion : A study on the relationship between well-being and self-compassion in a Cuban sample

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Petra Westberg; [2020]
  Keywords : Well-being; Self-compassion; Compassion; Hedonic well-being; Eudaimonic well-being; Cuba;

  Abstract : Well-being is a human goal globally and has been considered so since the early days of philosophical thought. As the science of well-being has grown the last decades, well-being has widely been agreed to consist of two core components: Hedonic well-being and Eudaimonic well-being. READ MORE

 3. 3. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Caroline Ekbom Ågren; [2020]
  Keywords : stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

  Abstract : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. READ MORE

 4. 4. An oasis for students : investigating the potential co-benefits of schoolyard redesign for climate adaptation

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Alice Aimée Schneider; [2020]
  Keywords : sustainability science; urban heat island; schoolyard greening; education; youth participation; children; health; Social Sciences;

  Abstract : Due to climate change and the urban heat island effect, urban areas face increasing heat stress, a change that has severe consequences on human health. While the need for climate adaptation is pressing, the impact of climate adaptation projects on other sectors also needs to be carefully examined. READ MORE

 5. 5. Can humans be patched? A short current state review.

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Karan Luthra; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Informationssäkerhet är ett växande problem bland organisationer. Ett stort antal säkerhetsöverträdelser innefattar vårdslöshet bland anställda eftersom den mänskliga uppförande anses vara den viktigaste faktorn för informationssäkerhet. Därför är det avgörande för organisationer att utveckla en informationssäkerhetskultur. READ MORE