Essays about: "collie"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word collie.

 1. 1. Genetisk bakgrund till rädslorelaterade egenskaper hos svenska långhåriga collies

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Annika Eleryd; [2020]
  Keywords : hund; collie; mentalitet; beteendeegenskaper; rädsla; arvbarhet;

  Abstract : Icke-sociala rädslor har visat sig vara ett problem inom den svenska populationen av långhårig collie. Idag finns en avelsvärdering för collie där resultat från beteendebeskrivningen Mentalbeskrivning Hund (MH) används som avelsverktyg. READ MORE

 2. 2. Kroppsvikt hos svenska rashundar under åren 2007–2016

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Frida Pettersson; [2019]
  Keywords : hund; vikt; viktutveckling; övervikt; undervikt;

  Abstract : Övervikt rapporteras allt oftare hos sällskapshundar. Det kan leda till en hel del hälsorelaterade problem och kan även bidra till att förkorta hundarnas livslängd. Även undervikt kan medföra problem och påverka hälsan negativt. READ MORE

 3. 3. Pyometra hos hund : skyddande respektive predisponerande faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Hedlund Salenstedt; [2018]
  Keywords : pyometra; hund; livmoderinflammation; ålder; riskfaktorer; ras; dräktighet; skendräktighet; hormonbehandling;

  Abstract : Pyometra är en allvarlig och utbredd sjukdom som främst drabbar äldre, intakta tikar. Sjukdomen utvecklas under lutealfasen och karaktäriseras av en inflammation och varansamling i uterus. Den vanligaste åtgärden är kastration. READ MORE

 4. 4. Does Lifestyle Affect the Attachment between Dogs, Canis familiaris, and Their Owner?

  University essay from Linköpings universitet/Biologi

  Author : Ida Fischer; [2018]
  Keywords : Attachment; dog-human bond; lifestyle; breed differences; sex differences;

  Abstract : The aim of this study was to investigate if the dog’s behaviour and the interactions between the dog and the owner   differ depending on lifestyle, breed or sex of the dog. For this we employed the Strange Situation Procedure, a test inspired from Mary Ainsworth´s study,   which investigated the attachment of human infants to their mothers. READ MORE

 5. 5. Aktivering av Border collie : vallningens betydelse för en välmående hund

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sandra Rosshagen; [2017]
  Keywords : Border collie; problembeteende; tillfredsställd; välmående;

  Abstract : The dog has evolved from the wolf which is the most common species among the predators. The domestication and selection have resulted in different breeds of dogs, which include changed characteristics and personalities. With time, dogs have become more common to have as a pet for different purposes. READ MORE