Essays about: "community-supported agriculture CSA"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words community-supported agriculture CSA.

 1. 1. Community Supported Agriculture : Towards a Flourishing Movement in Europe

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Author : Jonathan Hoenninger; Lucas Costamilan; Miyuki Ochiai; [2019]
  Keywords : Community Supported Agriculture CSA ; alternative food systems; Local Food Networks LFN ; industrial agriculture; strategic sustainable development;

  Abstract : As a response to the growing global sustainability challenges related to industrial agriculture, alternative approaches of food production and distribution are emerging. One approach that fosters direct consumer-producer relationships and sustainable local food production is known as Community Supported Agriculture (CSA). READ MORE

 2. 2. Andelsjordbruk jämfört med Community supported agriculture, CSA i Europa och USA

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rosmarie Sundström; [2019]
  Keywords : andelsjordbruk; community supported agriculture; CSA; definition; resursmobilisering; modell; grupp; möjlighetsstruktur; rekryteringsnätverk;

  Abstract : I Sverige har det på senare år startats allt fler andelsjordbruk som är en del av den internationella rörelsen för Community supported agriculture, CSA. Samtidigt har intresset för att köpa mat direkt från bonden ökat, mycket på grund av alla nya REKO-ringar runt om i landet. READ MORE

 3. 3. A sustainable food-system? : economic sustainability of Swedish community supported agriculture (CSA)

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Annie Svensson; [2018]
  Keywords : community supported agriculture; CSA; andelsjordbruk; economic sustainability; food-system; profitability; small-scale farming; sustainable agriculture;

  Abstract : This research investigates Community Supported Agriculture (CSA) in a Swedish setting. CSA is believed to be a potential way towards a more sustainable food-system where consumers and farmers come together to form local and transparent systems. READ MORE

 4. 4. Community supported agriculture : in a Swedish context

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Mikaela Nilsson; Kajsa Wejåker; [2016]
  Keywords : alternative food production; local food systems; shared value; crowdfunding; relationship marketing;

  Abstract : Swedish agriculture faces new challenges on an aggregated level, as well as for individual farms. The number of farms in Sweden is decreasing, but the average size of farms is increasing. Much of the structured changed can be explained by the increase in global competition and the design of the CAP within the EU. READ MORE

 5. 5. En ny grön våg? : en studie om community supported agriculture i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Stigson; [2016]
  Keywords : andelsjordbruk; community supported agriculture; hållbar utveckling; landsbygdsutveckling;

  Abstract : Mat är grunden för vår existens och en viktig del av var människas kultur och tradition. Idag är intresset för mat och hälsa stort hos den svenska konsumenten, samtidigt som allt färre lantbrukare producerar vår mat i Sverige. De lantbrukare som fortsätter driva lantbruk ökar istället sin produktivitet och blir mer storskaliga. READ MORE