Essays about: "compacted soil"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words compacted soil.

 1. 1. Hur påverkas daggmaskar av markpackning?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Kifilo Oumar; [2022]
  Keywords : daggmask; markpackning; vetesort; anecisk; endogeisk; epigeisk;

  Abstract : Det här arbetet gjordes med ett färdigställt dataset över antal och biomassa av daggmaskar från ett fältförsök med markpackning. Målet med arbetet har varit att undersöka om daggmaskarna har påverkats negativt av markpackning, i kombination med andra abiotiska faktorer som förekommer under varje växtsäsong. READ MORE

 2. 2. Effekter av markstruktur på tryckutbredning och packningsbenägenhet i åkermark : en jämförande fältstudie mellan konventionellt jordbearbetad åkermark och permanent bevuxen åkermark

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Gabriel Thor; [2022]
  Keywords : markpackning; hållfasthet; markstruktur; marktextur; direktsådd; reducerad jordbearbetning;

  Abstract : Att gårdar blir större är en tydlig trend inom det svenska lantbruket. Med det följer även en större efterfrågan på större maskiner och redskap. Denna rationalisering medför en ökad risk för att åkermarken blir kraftigt packad och därigenom skadad, vilket på sikt kan leda till försämrad bördighet. READ MORE

 3. 3. Evaluation of the test procedure for a Rubber Balloon Soil Densitometer

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Mohammad Minhajur Ahmed; [2021]
  Keywords : Rubber Balloon Soil Densitometer; compacted soil; density; volumetric measurement; artificial pits.;

  Abstract : A Rubber Balloon Soil Densitometer is one of the essential apparatuses in Geotechnical Engineering to measure the in-place volume of compacted soil to calculate the soil density. In 2019, some renowned institutions and organizations, Vattenfall, Luleå University of Technology, Uppsala University, Lund University, and HydroResearch AB, were involved in a research project. READ MORE

 4. 4. Greenhouse gas emissions from compacted peat soil

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Antonia Hartmann; [2021]
  Keywords : carbon dioxide; compression index; Peatland agriculture; recompression index; sand addition; soil compaction;

  Abstract : Cultivated peat soils are a main driver for CO2 and N2O emissions, while the gas fluxes are dependent on intrinsic soil properties and land use. Sand addition into peat soils might reduce greenhouse gas (GHG) emissions and enhance soil strength, and thus the ability to tolerate soil compaction. READ MORE

 5. 5. Investigating the prerequisites of a service guarantee for soil damages

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Cassandra Ramstedt; [2020]
  Keywords : service guarantee; soil damages; forestry; soil conservation; predictive modelling;

  Abstract : Timber harvesting is a disturbance which can alter the natural order of the ecosystem, causing potentially harmful consequences, especially on water quality. These damages are commonly present where forestry machines have ruptured or compacted the organic layer of the forest floor. READ MORE