Essays about: "companys problem"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the words companys problem.

 1. 1. Employees’ Participation in a Company’s CSR : How do formal and informal cultural systems affect employees’ participation in a company’s CSR activities

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Adrianna Bejnarowicz; Tilda Aderum; [2018]
  Keywords : CSR; Employee engagement; Culture; CSR implementation; Formal cultural systems; Informal cultural systems;

  Abstract : Abstract   Purpose: This paper aims to investigate how formal and informal cultural systems within an organization, affect the CSR related actions employees are taking at their workplace on a daily basis. The purpose is to explore how the systemsaffect employees’ participation in a company's CSR. READ MORE

 2. 2. Artificiell insemination inom dikalvproduktion : en intervjustudie

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Mikael Losbrant; [2018]
  Keywords : dikor; nötköttsproduktion; artificiell insemination; AI; semin; kor; köttproduktion; köttdjur; dikalvsproduktion;

  Abstract : Artificiell insemination (AI) är ett fantastiskt verktyg för att på ett enkelt sätt sprida genetiskt material över hela världen, den gör att problem som inavel och genetiska defekter minskar och det ger en friskare population av nötkreatur. För länge sedan gick bönderna i socknen med sina kor till närmaste tjur vilket gjorde genetiken väldigt smal. READ MORE

 3. 3. Evaluation of a qualitative model for a company's technical maturity within Continuous Integration, Continuous Delivery and DevOps

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Per Hagsten; [2018]
  Keywords : Continuous Integration; Continuous Delivery; Development Operations; Software Development; Interview Study; Qualitative Study; Continuous Integration; Continuous Delivery; Development Operations; Mjukvaruutveckling; Intervjustudie; Kvalitativ studie;

  Abstract : The purpose of this study is to continue development of a benchmarking model to help companies assess their technical maturity when it comes to adopting Continuous Integration, Continuous Delivery and DevOps in their organization. The goal of the research is to assess how to improve the quality of qualitative models. READ MORE

 4. 4. Business model innovation : A case study on what the challenges and oppurtunities are for a consulting company's business model

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Marcus Schmidt; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : With technologies changing faster than ever the need to change business models is getting more and more important. However, it is not as easy as one might think for a company to change their business model. A lot of companies believe they need to change their business models but very few has been able to do so. READ MORE

 5. 5. Understanding barriers for working with a management system in the construction industry

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Author : Lisa Johansson; Magdalena Lemos Ribeiro; [2017]
  Keywords : Management system; Knowledge reuse; Information systems; Lean management; Lean construction;

  Abstract : A company's performance may depend on the effectiveness of its management system. Without a management system, a company does not have a common way of working and may not strive towards the same objectives and policies. Information sharing within the organisation may also be more difficult without a system. READ MORE