Essays about: "compare and"

Showing result 1 - 5 of 5078 essays containing the words compare and.

 1. 1. STANDARDIZED ORGAN AT RISK VOLUME FOR EXTERNAL BEAM RADIATION THERAPY IN PROSTATE CANCER AND ITS RELATIONSHIP TO VOLUMES DEFINED BY CLINICAL PRACTICE

  University essay from

  Author : Dang Thao; [2022-01-13]
  Keywords : Medical physics; Radiation therapy; Prostate cancer; Organs at risk;

  Abstract : Background/ Purpose: In radiation therapy (RT), the radiation dose calculated in tumours and normal tissue depends on how the volumes are defined. It is difficult to standardize how tumour volumes should be defined because their anatomical extension can differ greatly between individuals. READ MORE

 2. 2. Biokol i substratblandningar : möjlighet för plantskolenäringen att minska användning av torv

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Annika Svensson; [2022]
  Keywords : biokol; substrat; vattenhållande förmåga; torr skrymdensitet; kompaktdensitet; porositet; containerodling; Air-Pot; Ulmus laevis; Fagus sylvatica fk GOTTÅSA E;

  Abstract : Genom att använda andra typer av material för substratblandningar till odling av träd och buskar i plantskolenäringen kan man minska användningen av torv. I detta självständiga arbete har olika material använts till försök för att se möjligheter till att hitta alternativ till delar i ett, ur växtens synpunkt, bra substrat. READ MORE

 3. 3. Effekten av dual-mode lokomotiv på transportkostnad för försörjningsystem med ofullständig elektrifiering : en kartläggning av Norgependeln

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Sixten Walheim; [2022]
  Keywords : järnvägstransporter; rundvirkestransporter; Norgependeln; elektrifieringsgrad; systemtåg;

  Abstract : Av Sveriges totala rundvirkestransporter sker ca 20 % av transportarbetet på järnväg med målet om att öka. Något som hindrar en ökning av järnvägstransporter förutom konkurrens från lastbil, är avsaknaden av fullständig elektrifiering. READ MORE

 4. 4. Teaching English in Sweden : A Look at the Rhetoric in the Federalist Papers

  University essay from Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Author : Gustav Wetterlind; [2022]
  Keywords : Federalist Papers; Rhetoric; Swedish Curriculum; Ethos; Pathos;

  Abstract : This essay examines the possibility to use the Federalist Papers as authentic classroom material for English 7 within Sweden’s upper secondary school. To do this, three close readings have been done of the first, tenth and fifty-first essay amongst the Federalist Papers. READ MORE

 5. 5. Employing a comparative evaluation of Heuristic evaluations with end-users and usability experts as evaluators

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Author : Madeleine Silverbratt; [2022]
  Keywords : : Usability Evaluation Method; Heuristic Evaluation; Mixed Methods; Relevance; Frequency; Timeliness;

  Abstract : There is scarce research that implement a formal framework when evaluating usability evaluation methods such as heuristicevaluation. This paper aimed to explore and compare the results of a heuristic evaluation performed by end-users and a heuristicevaluation performed by experts. READ MORE