Essays about: "compilation"

Showing result 1 - 5 of 283 essays containing the word compilation.

 1. 1. Rehabiliteringsmetoder för hundar efter operation av osteokondros i bogleden : en enkätstudie riktad till djurhälsopersonal och icke-djurhälsopersonal i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Färnström; Emelie Larsson; [2022]
  Keywords : artroskopi; djurhälsopersonal; fysioterapi; OCD; osteokondros dissecans; rehabilitering;

  Abstract : Osteokondros (OC) och osteokondros dissecans (OCD) i bogleden är vanliga tillväxtrubbningar och utvecklingssjukdomar hos unga hundar av medel- till stora raser. Dessa sjukdomar behandlas ofta kirurgiskt och den vanligaste metoden för både diagnostik och åtgärd är artroskopi. READ MORE

 2. 2. Keramiska föremål i kontakt med livsmedel : en sammanställning av lagstiftning som rör keramiska föremål i kontakt med livsmedel samt faktorer som påverkar migration av metaller

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Viktoria Fahlgren; [2022]
  Keywords : keramik; keramiska föremål; kontaktmaterial; FCM; migration; metaller;

  Abstract : Utifrån en ny bestämmelse i livsmedelslagen ska livsmedelskontrollen framöver även omfatta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Det här arbetet fokuserar på den lagstiftning som gäller för keramiska material i kontakt med livsmedel, hur migration från keramiska material påverkas samt en inventering av kontaktmaterialverksamheter inom Skellefteå kommun. READ MORE

 3. 3. Explainable Product Configuration for Telecom via Constraint Reasoning

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Paul Häusner; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Product Configuration is one of the most successful applications of Artificial Intelligence and is widely adopted in industry. Nowadays,intelligent systems not only have to be able to generate outputs but these outputs are desired to be understandable and interpretable to humans. READ MORE

 4. 4. Evaluation of Rust and WebAssembly when building a Progressive Web Application : An analysis of performance and memory usage

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Natan Teferi Asegehegn; [2022]
  Keywords : Progressve Web Applications; WebAssembly; Performance evaluation; Memory usage; Progressiva Webapplikationer; WebAssembly; Prestationsutvärdering; Minnesanvändning;

  Abstract : One problem that has been plaguing software development is the multitude of platforms that are available to users. Consequentially, a company needs to provide its service on multiple devices, running different operating systems, in order to reach as many end-users as possible. This leads to increased development complexity and costs. READ MORE

 5. 5. SARS-CoV-2 hos mink i Sverige : sammanställning och analys av övervakningsresultat från två säsonger

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Angelica Johansson; [2022]
  Keywords : SARS-CoV-2; mink; Sverige; serologi; ELISA;

  Abstract : SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen covid-19 hos människor men kan även smitta från människor till vissa djurarter, däribland mink. Det finns erfarenheter från utbrott i minkbesättningar i flera länder som visat att smittspridningen bland minkar skett snabbt när smittan introducerats till en besättning, eftersom minkar är mycket mottagliga för SARS-CoV-2 samt lever under förhållanden av relativt hög djurdensitet på pälsdjursgårdar. READ MORE