Essays about: "computer aided design"

Showing result 1 - 5 of 73 essays containing the words computer aided design.

 1. 1. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Siri Fogelberg; Frida Gissén; [2019]
  Keywords : skyfallshantering; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; klimatanpassnig; gestaltning; vattenmagasinering; skyfall;

  Abstract : Runt om i världen dör allt fler människor till följd av skyfall och extremväder. I och med klimatförändringarna väntas även Sverige få fler och större skyfall. När en katastrof inträffar är behovet av att samhällsviktig verksamhet fungerar som störst. READ MORE

 2. 2. The effect of IAS 1 amendments on disclosure quality: Evidence from a Swedish context - A study investigating boilerplate and stickiness in relation to the amendments to IAS 1

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Kajsa Johannesson; Matilda Östlund; [2018-07-02]
  Keywords : IAS 1; Disclosure quality; Boilerplate; Stickiness; Computer-Aided Text Analysis;

  Abstract : MSc in Accounting.... READ MORE

 3. 3. A Study of Vascular Plaque in the Carotid

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Victor Thun; Kristin Salmi; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : In 2015, cardiovascular diseases caused the death of 17.7 million people - 31 % of all deaths globally - making it deadlier than any other cause.Cardiovascular diseases often result from Arteriosclerosis, a disease where plaque builds up and clogs arteries. READ MORE

 4. 4. Natural frequency and transient dynamic analysis of vehicle integrated RBS 70 NG system

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Ammar Kadhim; [2018]
  Keywords : Natural frequency and transient dynamic analysis;

  Abstract : Abstract This study is a master thesis in mechanical engineering at Karlstad’s University that treats operation disturbances that occur during the use of a vehicle integrated air-defense system called Robot-system 70 New Generation (RBS 70 NG) in cooperation with SAAB Dynamics AB. RBS 70 NG is a man-portable air-defense system (MANPADS) which is designed for anti-aircraft warfare and can be used in all climate zones. READ MORE

 5. 5. Optimization and re-design of a wheel hub to reduce unsprung mass of a rallycross car

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Author : Emil Andersson; [2018]
  Keywords : Wheel jub; vehicle dynamics; optimization; Finite element analysis;

  Abstract : The Wheel Hub of a rallycross car is analysed to reduce the unsprung mass of the car. The problem statement is to mainly focus on the unsprung mass related to the suspension, and more specifically on the Wheel Hub. One of the objectives of the suspension system of a car is to damping the movement of the car. READ MORE