Essays about: "conclusion about green marketing"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words conclusion about green marketing.

 1. 1. Green City Branding – How people respond to the built environment

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Peter Olsson; [2020-06-23]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 2. 2. Sustainable Fast Fashion: Paradox or Possibility? From Consumer Insight to Sustainable Marketing

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Aurora Fagerhus; Sophia Hallqvist; [2020]
  Keywords : Conscious consumers; fast fashion; marketing mix; sustainability; sustainability labels; Business and Economics;

  Abstract : Awareness of sustainability-related issues within the fashion industry has increased. Fast fashion is specifically criticized for its negative impacts on the environment and society. Due to this, several fast fashion companies are trying to position themselves as more sustainable. READ MORE

 3. 3. Is fat the new skinny? : A study on weight and perception of models in green marketing

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Oskar Wagrelius; Sara Eriksson; [2018]
  Keywords : Green marketing; brand positioning; brand personality traits; green products; attractiveness; sales; purchase propensity; warmth; competence; weight; model; thin; overweight; obesity; ecological; environmentally friendly; Grön marknadsföring; varumärke; positionering; varumärkespersonlighet; gröna produkter; attraktivitet; köpbenägenhet; konsumentbeteende; värme; kompetens; modell; vikt; övervikt; smal; ekologiskt; miljövänlig;

  Abstract : Title: Is fat the new skinny? A study on weight and perception of models in green marketing. Date: 2018-05-22 Level: Bachelor Thesis in International Marketing Author: Oskar Wagrelius & Sara Eriksson Supervisor: Ulf Aagerup Problem formulation: How does the perceived weight and warmth/competence of a model in green marketing affect sales through perceived greenness and attractiveness? Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge, for brands being green, about how the choice of models in their advertisement will impact the brand's perception and affect greenness, attractiveness, and sales. READ MORE

 4. 4. Is doing good ever good enough? : A study of Swedish consumers’ perception and attitude towards companies using green marketing

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Author : Malin Borg; Emma Hattenhauer; [2017]
  Keywords : Green Marketing; Consumers Perception; Green Consumerism; Trust Marketing; Green Terminology; Normative Language; Communication Channels; Transparency; Ecological Transparency; Muted Greening; Lean Green;

  Abstract : Abstract  Bachelor´s thesis, Enterprising and Business Development, Linnaeus University School of Business and Economics, 2EB01E, VT 2017  Authors: Malin Borg and Emma Hattenhauer Tutor: Dan Halvarsson  Title: ”Is doing good ever good enough?” - a study of Swedish consumers’ perception and attitude towards companies using green marketing. Background: More now than ever are people interested in how they themselves affect the environment and how the companies work green. READ MORE

 5. 5. Svenska modebranschens efterfrågan av en svensktillverkad cellulosabaserad textil

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Erik Anderzén; [2014]
  Keywords : textilfiber; dissolvingmassa; viskos; lyocell; modal;

  Abstract : Textil- och klädindustrin bygger tillsammans upp en komplex försörjningskedja med många olika aktörer, från råvara till färdig produkt. Tidigare forskning visar på att det under de senaste decennierna skett en tydlig förflyttning av modeindustrins produktionsenheter, till utvecklingsländer med låga lönevillkor. READ MORE