Essays about: "conclusion of information system accounting"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words conclusion of information system accounting.

 1. 1. Utsläppsrätter : Klassificering och värdering av företag i Nordamerika och Europa

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Tova-Li Nordin; Josefin Roskvist; [2018]
  Keywords : Emission allowance; Cap-and-trade; FERC; IFRIC 3; Regulation; Carbon accounting; IASB; FASB; Utsläppsrätter; Handelssystem; FERC; IFRIC 3; Reglering; Utsläppsredovisning; IASB; FASB;

  Abstract : Handelssystem för utsläppsrätter används av flertalet länder och områden i ett försök att minska klimatförändringarna. Syftet med dessa handelssystem är att ge företag ekonomiska incitament att minska sina utsläpp av växthusgaser och på så vis gemensamt minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. READ MORE

 2. 2. Network Authentication to the Physical World

  University essay from KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Author : Joakim Sandberg; [2018]
  Keywords : Authentication; Authorization; Accounting; Security applications; QR-code; door station; Validation Server; Authentication; Authorization; Accounting; Säkerhetsapplikationer; QR-kod; IoT; Door Station; Valideringsserver;

  Abstract : Quick Response (QR) codes have been used for both non-authentication purposes and authentication & authorization of a user. The visual representation of a QR code requires a reader/decoder to convert the code to a readable resource for an application. READ MORE

 3. 3. Dealing with uncertainty in global warming impact assessments of refrigeration systems

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Linn Caroline Boström; Hanna Ljungberg; [2018]
  Keywords : TEWI; LCCP; uncertainty; environmental; impact; assessment; refrigeration; reliable; TEWI; LCCP; osäkerheter; kylsystem; uppvärmningseffekt; pålitlighet; klimatpåverkan;

  Abstract : The United Nations recognises anthropocentric greenhouse gas emissions to be the leading cause of global warming. The International Institute of Refrigeration further addresses that in 2014 7.8% of the global greenhouse gas emissions were assigned to the refrigeration sector. READ MORE

 4. 4. Management Accounting and ERP Systems : Factors behind the Choice of Information Systems when Exercising Management Accounting

  University essay from Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Author : Liliya Karamatova; [2017]
  Keywords : Information Systems; Information Technology; ERP Systems; Management Accounting; Informationssystem; Systemvetenskap; ERP system; Internredovisning;

  Abstract : Accounting is an old discipline inherent to any business. Accounting is divided into Financial Accounting (FA) and Management Accounting (MA). Financial Accounting focuses on the pure processing of the economic data. Management Accounting focuses on the decision-making aspects of the accounting. READ MORE

 5. 5. Business Intelligence Use as Levers of Control and Enabling or Coercive Control

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Fredrik Jacobson; [2016-09-20]
  Keywords : Management Control; Business Intelligence; BI; Enabling; Coercive Control;

  Abstract : MSc in Accounting.... READ MORE