Essays about: "conclusion of pollution"

Showing result 1 - 5 of 65 essays containing the words conclusion of pollution.

 1. 1. Brand Activism - the Battle Between Authenticity and Consumer Scepticism

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Karolina Kubiak; Sam Ouda; [2020]
  Keywords : Brand activism; Brand authenticity; Marketing scepticism; Brand trust; Branding; Business and Economics;

  Abstract : Title: Brand Activism - the Battle Between Authenticity and Consumer Scepticism An explorative study on how consumers evaluate authenticity of brands that engage in brand activism Date of the Seminar: 2020-06-04 Course BUSN39 Authors: Karolina Kubiak & Sam Ouda Supervisor: Jon Bertilsson Keywords: Brand activism, Brand authenticity, Marketing scepticism, Brand trust, Branding Thesis purpose: The purpose with the research is to advance our understanding of authenticity in brand activism. Therefore, it aims to explore what consumers think of brand activism and why. READ MORE

 2. 2. How socially responsible are SMEs in Vietnam? : - A qualitative study

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Malin Brunosson; Emma Malmsten; [2020]
  Keywords : Corporate Social Responsibility; CSR; Vietnam; Small and Medium Sized Enterprises; SMEs; Sustainable Development; Agenda 2030; Environment; Societal; Economic; Resources; Sustainability.;

  Abstract : Introduction: Vietnam is a developing country that has had rapid economic growth during the last 25-30 years. Alongside, the waste and pollution of the country has increased where both the economy and pollution is expected to grow even further in the upcoming years. READ MORE

 3. 3. Environmental protection as a driver for employee satisfaction and retention : A quantitative study on the Swedish cosmetics industry

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Anna Maria Messerschmidt; Ida Kvist; [2020]
  Keywords : employee retention; employee satisfaction; cosmetics industry; CSR;

  Abstract : Date: 2020-06-09 Level: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 ECTS Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Ida Kvist (93/03/23), Anna Messerschmidt (95/06/14) Title: Environmental protection as a driver for employee satisfaction and retention Tutor: Ali Farashah Keywords: employee retention, employee satisfaction, cosmetics industry, CSR Research question: How are the employee satisfaction and retention within the cosmetics industry impacted by the company’s external CSR actions regarding environmental sustainability? Purpose: The relationship between CSR and internal stakeholders has often been neglected in previous studies. Therefore, the purpose of this study is to investigate whether a company’s CSR strategy can positively influence employee satisfaction and retention. READ MORE

 4. 4. Ljus i mörkret : hur belysning kan öka den upplevda tryggheten i Pildammsparken

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Agnes Holmgren; [2020]
  Keywords : trygghet; ljus; belysning; light pollution; belysningsplanering; Malmö;

  Abstract : Många upplever idag otrygghet när de rör sig i stadens mörker, och undviker på grund av detta platser som upplevs som skrämmande. Belysning är en viktig aspekt som påverkar känslan av trygghet, och god belysningsplanering är avgörande för att alla människor ska känna sig trygga i staden även när det är mörkt. READ MORE

 5. 5. Fibers and Textiles Produced from Chitin and Chitosan : A Literature Study For Different Production Methods

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Doaa Hameed; Tamar Manouel; [2020]
  Keywords : chitin; chitosan; fibers; nanofibers; textiles; wound dressing; sutures; spinning;

  Abstract : Ökningen av världspopulationen har orsakat en ökad avfallsgenerering. Avfallet kan innehålla betydelsefulla ämnen, vilka kan användas som råvaror i många olika material och för olika ändamål. READ MORE