Essays about: "conclusion on drugs"

Showing result 1 - 5 of 97 essays containing the words conclusion on drugs.

 1. 1. Gun violence among criminal networks : A quantitative analysis of Swedish police officers’ perceptions on crime prevention work

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Author : Emma West; [2022]
  Keywords : Gun violence; criminal networks; community policing; problem-oriented policing; law enforcement; vulnerable areas and non-vulnerable areas.;

  Abstract : Purpose This study amied to explore how police officers perceived the crime prevention efforts taken against gun violence in Sweden. Of particularly interest was to examine how certain efforts were perceived by the police officers, to be more or less effective when it comes to prevent gun violence from occurring among criminal networks. READ MORE

 2. 2. Non-coding RNAs as therapeutic agents : The future of therapy

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Hederoth Gustaf; Lyngå Olivia; Rudqvist Olivia; Jeppsson Rebecka; Hogolof Saida; Svanberg Sara; Kauppinen Veera; [2022]
  Keywords : Non-coding RNA; Oligonucleotide therapeutics;

  Abstract : Non-coding RNA (ncRNA) therapeutics are based on short oligonucleotides, both naturally occurring and artificial, which target RNA in a site-specific way to modulate gene expression. As of today, 12 synthetically produced ncRNA-based drugs are available on the market in the US and Europe, and there is a possibility of more to be approved in the near future. READ MORE

 3. 3. Skillnader i smärtuttryck hos halta mjölkkor före och efter behandling av ortopediska sjukdomar

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Alexandra Granlund; [2022]
  Keywords : smärtuttryck; nötkreatur; mjölkkor; hälta; smärtansikte; smärtskala;

  Abstract : Smärta är ett viktigt djurvälfärdsproblem hos nötkreatur och ortopediska sjukdomar som orsak till smärta är vanligt förekommande. Användningen av smärtlindring till nötkreatur varierar i hög grad vilket kan hänga ihop med svårigheterna till smärtbedömning. READ MORE

 4. 4. Reaching the top without doping : Athletes’ attitudes towards clean sports in Finland

  University essay from Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Author : Rosa Havumäki; [2022]
  Keywords : Anti-Doping; Clean Sports; Attitudes; Athlete; FINCIS; Reaching the Top Without Doping; Doping; Performance Enhancing Drugs “PEDs”;

  Abstract : Background: Sports have a significant impact on people all around the world. Although sport brings a lot of joy, a sense of togetherness, and pride, it also involves ethically difficult issues such as doping. Doping in sports is a growing global concern that jeopardizes sports ethics, values, and integrity (The World Anti-Doping Agency WADA, a). READ MORE

 5. 5. Betydelsen av butorfanol vid sedering av nötkreatur

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lovisa Snygg; [2022]
  Keywords : Butorfanol; nötkreatur; kalv; sedering; smärtbedömning;

  Abstract : Kastration av handjur är ett rutinmässigt ingrepp som används av boskapsägare runtom i världen för att underlätta hanteringen av deras djur. En kastration av en tjurkalv kan utföras på flera olika sätt, men kirurgisk kastration är en metod som föredras av många veterinärer. READ MORE