Essays about: "conclusion on material management"

Showing result 1 - 5 of 197 essays containing the words conclusion on material management.

 1. 1. Coastal Response to Sea Level Rise in Ystad Municipality

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Elin Olsson; Sara Engström; [2021]
  Keywords : coastal erosion; Bruun Rule; sea level rise; coastal management; beach morphology; coastal processes; Technology and Engineering;

  Abstract : The globally accelerating sea-level rise poses a problem in coastal areas through, e.g., the erosion of sandy beaches. Due to this, buildings, infrastructure, and other values can be lost, making the future shoreline position important to project in coastal management. READ MORE

 2. 2. Emergency Preparedness Process Proposal for Radiological Incidents at Accelerator Driven Facilities

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Leonie Victoria Stieren; [2021]
  Keywords : accelerator driven facilities; emergency response; crisis management; radiological hazard; Technology and Engineering;

  Abstract : The European Spallation Source (ESS) is an accelerator driven research facility under construction. Once commissioned, a linear accelerator supplies protons to a target, whereupon neutrons are generated through a process called “spallation”. Neutron beam time will be available for a variety of scientific experiments. READ MORE

 3. 3. Plant products to control Ralstonia solanacearum causing bacterial wilt in tomatoes (Solanum lycopersicum) in Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Anton Hampl; [2021]
  Keywords : Kenya; Agriculture; Solanum lycopersicum; Ralstonia solanacearum; integrated pest management; phytobiocides;

  Abstract : Plant pathogens are a significant contributor to yield losses around the globe. The plant pathogen Ralstonia solanacearum causes bacterial wilt, often resulting in yield loss in numerous vital crops such as tomatoes. READ MORE

 4. 4. Skapa slåtterängar : en jämförande studie om etablering och skötsel

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emil Wallin; Agnes Hofmann; [2021]
  Keywords : slåtteräng; etablering; pluggplantor; frösådd; äng; urban äng; ; slåtter; skötsel; Hay meadow; establishment; plug plant; seed sowing; meadow; urban meadow; hay;

  Abstract : Den biologiska mångfalden i vår natur minskar och ängsmarkerna som förr var en stor del av vårt jordbruk har försvunnit till följd av mer effektiva odlingsmetoder. Detta har resulterat i att insekter, vildbin och andra pollinatiörer, som även förser oss människor med mat, försvinner allt snabbare. READ MORE

 5. 5. Urbana kolsänkor : utformning av kolinlagrande vegetationsytor i staden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Andersson; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; kolsänka; kolinlagring; Uppsala; naturvägledning;

  Abstract : I ett föränderligt klimat behöver landskapsarkitekten verktyg för att genom planering, förvaltning och gestaltning åstadkomma hållbara stadsbyggnadslösningar. Trädens bidrag med ekosystemtjänster genom kolinlagring undersöks internationellt utifrån dess roll i klimatarbetet. READ MORE