Essays about: "concrete slatted floors"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words concrete slatted floors.

 1. 1. Ökad dräneringsyta på helspaltgolv med gummimatta till växande tjurar : effekt på hygien och hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jonna Gertzell; [2017]
  Keywords : spaltbox; gummimatta; renlighet; hälsa;

  Abstract : Sedan år 2012 är det vid nybyggnation krav på att underlaget i helspaltgolvsboxar för nötkreatur ska vara av gummi eller annat eftergivligt material enligt djurskyddslagens tillämpningsföreskrift L 100. Vanligen används gummimattor som installeras ovanpå betongspalten för att få en mjukare, eftergivlig, yta. READ MORE

 2. 2. Capacity and lifetime analysis of pre-stressed slatted floors

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Author : Denise Hermansson; Olivia Nilsson; [2016]
  Keywords : Pre-stressed concrete; Reinforced concrete; concrete slatted floors; Four point bending test; Aramis; Carbonation depth; Corrosion; Lifetime analysis; Eurocode;

  Abstract : This study investigates the mechanical differences between old and newly produced slatted floors through a four-point bending test. To understand to what extent the actual environment has affected the slatted floors, the carbonation depth and corrosion will be examined. READ MORE

 3. 3. De svenska djurskyddsbestämmelsernas inverkan för djurvälfärden : en studie med fokus på djurskyddsbestämmelsernas inverkan på klövhälsan i svenska mjölkkobesättningar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emma Ahtonen; [2014]
  Keywords : djurvälfärd; klövhälsa; naturligt beteende;

  Abstract : Den här undersökningen är gjord på uppdrag av LRF Mjölk och behandlar djurskyddsbestämmelsernas inverkan på djurvälfärden med fokus på klövhälsan i svenska mjölkkobesättningar. En kvantitativ studie baserad på telefonintervjuer genomfördes med 94 utvalda mjölkproducenter med stor geografisk spridning över landet. READ MORE

 4. 4. Inhysningssystem för växande ungtjurar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Hedvig Gustavsson; [2014]
  Keywords : tjurar; inhysningssystem; socialt beteende; naturligt beteende; djurvälfärd; hälsa; bulls; housing systems; social behaviour; natural behaviour; animal welfare; health;

  Abstract : The purpose of this study was, if possible, to find a housing system for growing bulls that was as optimal as possible for the animal welfare. In order to select housing systems you must take into account the size of the group, body weight and the type of floor. READ MORE

 5. 5. Inverkan av golv och hälta på brunstbeteende och fruktsamhet hos kor

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Amer Albu-Mohammed; [2012]
  Keywords : nötkreatur; mjölkkor; brunst; klövhälsa; hälta; fruktsamhet; golv;

  Abstract : Målet med den här litteraturstudien är att belysa effekterna av golv som stressfaktor på brunstbeteende och fruktsamhet hos kor. Gummi som ytmaterial på golv i kostall ökar i popularitet och det medverkar till att korna kan utföra normala rörelsermönster och beteenden. READ MORE