Essays about: "conflict process management case study"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the words conflict process management case study.

 1. 1. Social hållbarhet i stadens planeringsprocesser : en exempelstudie av Mary Anderssons park, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Frohm; [2021]
  Keywords : social hållbarhet; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; planering; Malmö stad; Mary Anderssons park; landskapsarkitektur; jämlikhet; offentliga miljöer; förvaltning; MKB;

  Abstract : Begreppet hållbar utveckling, tillika den sociala dimensionen av hållbarhet är komplexa begrepp utan entydig definition och som präglas av konflikt sett till intresse, mål och värde. Bortom debatten om innebörd är social hållbarhet idag ett centralt begrepp inom politiken och har en viktig funktion i diskussioner om mål och syften gällande planering och samhällsutveckling. READ MORE

 2. 2. Upholding the Humanitarian Principles in Conflict Areas – Challenges and Compromises: The Cases of Syria and Afghanistan

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Yannick Meyer; Paula Richardson Jané; [2021]
  Keywords : Humanity; Neutrality; Impartiality; Independence; Remote Management; Risk Transfer; Donor-Dependency; Counter-Terrorism; Local Capacity; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Abstract : In recent years localising humanitarian aid has been a strategic direction for many humanitarian organisations to give local actors more ownership and make humanitarian interventions more efficient. Nevertheless, in conflict situations localising humanitarian aid can result in a series of dilemmas. READ MORE

 3. 3. Key Factors in Driving Sustainability Initiatives in the Supply Chain : A multiple case study of manufacturing companies

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : ALEXANDER BISSLER; SHERVIN GHAHESTANI; [2021]
  Keywords : SSCM; Sustainability Initiatives; Manufacturing Industry; Sustainable Performance; A priori factors; Post-implementation factors; Goal Creation; Execution; Follow-up; SDGs; Hållbar försörjningskedja; Hållbarhetsinitiativ; Tillverkningsindustri; Hållbar prestanda; Förutsättningar för hållbarhet; Faktorer för långsiktiga initiativ; Målskapande; Genomförande; Uppföljning; Globala mål för hållbar utveckling;

  Abstract : The manufacturing industry is accountable for a significant amount of carbon emissions released, and manufacturers experience pressure from stakeholders to address the sustainability issues and contribute to the UN Sustainable Development Goals. However, the lack of verified frameworks to achieve a sustainable supply chain makes it difficult to revisit their supply chain strategies. READ MORE

 4. 4. Blandstadens utemiljö : landskapsarkitekturens roll och utformning med Vallastaden i Linköping som fallstudie

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Isa Stålhandske; [2021]
  Keywords : blandstad; landskapsarkitektur; funktionsintegrering; tät stad; utemiljö; stadsplanering; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; mixed-use city; compact city; landscape architecture; functional integration; outdoor environment; urban planning; social sustainability; ecological sustainability;

  Abstract : Blandstaden är ett begrepp som förekommer inom modern svensk stadsplanering och omfattar teman som delvis beror av utemiljön. Samtidigt verkar inte mycket vara skrivet om blandstadens utemiljö och dess möjligheter. READ MORE

 5. 5. How companies ensure XTC

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Julia Kexin Olander; Margit Vilhelmsson; [2021]
  Keywords : Cross-team collaboration; team; collaboration; communication; collaborative environment; COVID-19.; Social Sciences;

  Abstract : This paper aims to investigate how a company ensures cross-team collaboration, what challenges there might be to this phenomenon, and lastly how the COVID-19 crisis has impacted this type of collaboration. The empirical data was collected through interviews with 12 employees from 5 different teams at a Medical-Technology company. READ MORE