Essays about: "conservation of trees"

Showing result 1 - 5 of 115 essays containing the words conservation of trees.

 1. 1. The relative importance of beavers (Castor fiber) and browsers on the recruitment of broad-leaved trees in riparian areas

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Matilda Karlsson; [2019]
  Keywords : beaver; Castor fiber; ungulates; herbivory; broad-leaved; riparian; conservation management;

  Abstract : Managed forest landscapes in Sweden are dominated by boreal coniferous forest and are deficient in broad-leaved trees. Both beavers (Castor fiber) and ungulate browsers prefer broad-leaved trees to conifers, and the interaction between multiple herbivores may have a considerable impact on the recruitment of deciduous trees in riparian areas. READ MORE

 2. 2. Användning av getter för naturvård i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Josefin Sandelius; [2019]
  Keywords : bete; sly; brandgator; betesmarker;

  Abstract : Getter finns i hela världen. De har som störst betydelse i utvecklingsländer, men har även haft betydelse i Sverige för produktion av mjölk, kött, hudar, ragg och horn. Under mitten av 1800-talet fanns det cirka 170.000 getter i landet, men de minskade kraftigt när skogsindustrin tog fart, eftersom att de ansågs förstöra skog och mark. READ MORE

 3. 3. Artilleriparken : upprustning av en park i Visby innerstad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Samuelsson; [2018]
  Keywords : gestaltning; Hansestaden Visby; omgestaltning; parkupprustning; växtgestaltning;

  Abstract : Artilleriparken är en liten park på ungefär 2000 kvadratmeter belägen i Hansestaden Visby. År 1995 upptogs hela Visby innerstad inklusive grönområden och parker på UNESCOS världsarvslista. Sverige åtog sig då ansvaret för att skydda, bevara och levandegöra det utnämnda världsarvet. READ MORE

 4. 4. Bevarande av orangutangen : en studie av de största hoten mot arternas överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Dahl; [2018]
  Keywords : orangutang; bevarande; regnskogsskövling; palmolja; tjuvjakt;

  Abstract : Orangutanger är endemiskt förekommande på öarna Borneo och Sumatra i Malaysia och Indonesien. Det finns tre arter: Sumatraorangutangen (Pongo abelii), Borneoorangutangen (Pongo pygmaeus) och den nyupptäckta Tapanuliorangutangen (Pongo tapanuliensis). READ MORE

 5. 5. Biodiversity in assisted migration trials : a study comparing the arthropod diversity between different populations of cottonwood (Populus Fremontii) translocated to new areas

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Maria Noro Larsson; [2018]
  Keywords : assisted migration; biodiversity conservation; arthropods; climate change;

  Abstract : This study aims at investigating how diversity and community structure of arthropods are affected by assisted migration of foundation species. This is proposed to counter biodiversity loss in the tracks of climate change. By focusing on foundation species, a larger quantity of biodiversity could be protected. READ MORE