Essays about: "construction industry"

Showing result 6 - 10 of 563 essays containing the words construction industry.

 1. 6. Havet hör bygden till : kustnära fiske och gastronomi på Österlen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Viktor Vesterberg; [2019]
  Keywords : kustnära fiske; sense of place; place identity; gastronomi; meroir;

  Abstract : Fisket har fram tills nyligen varit en viktig näring på Österlen och området är fortfarande präglat av en kustbygdsidentitet som det kustnära fisket varit delaktigt i att konstruera. Österlen är idag välkänt för sina många restauranger med gastronomiskt anseende vilka ofta har ett stort fokus på lokalproducerade råvaror. READ MORE

 2. 7. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maroa Abdulah; [2019]
  Keywords : Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Abstract : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. READ MORE

 3. 8. Climate neutral public procurement in the construction industry: Possibilities, obstacles and current actions

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Janna Dervisic; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 9. Safety first: a case study of incident and accident reporting in a company within the construction and civil engineering industry

  University essay from KTH/Byggteknik och design

  Author : Sara Anselius; [2019]
  Keywords : construction industry; accident statistics; systematic work environment work; incidents; accidents; deviations; BIA; byggbranschen; olycksstatistik; systematiskt arbetsmiljöarbete; tillbud; olycksfall; avvikelser; BIA;

  Abstract : The construction industry is an exciting and community developing industry, but it is also very much talked about because of the high injury frequency that the industry is characterized by. As a part of preventing accidents at work, the employer conducts systematic work environment work to detect risky parts of the work and to remedy these. READ MORE

 5. 10. Analysis of a Prefabricated Concrete Skew Angle Slab Bridge

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Author : Pär Bengtsson; Johan Wallin; [2019]
  Keywords : Finite Element Model; Skew Angle Slabs; Slab Bridge; Prefabrication;

  Abstract : Prefabricated concrete elements are widely used in the construction industry today. With advantages such as time savings, increased safety at the construction site and minimized material usage, prefab becomes a major challenger to the traditional on-site casting construction method. READ MORE