Essays about: "construction planning"

Showing result 1 - 5 of 368 essays containing the words construction planning.

 1. 1. Bredaryds koordinationsbana : att skapa en plats för fysisk aktivitet för barn, med barn

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jakob Andersson; [2019]
  Keywords : koordinationsbana; samverkansprocess; medborgardialog; barn; delaktighet;

  Abstract : I en tid av ökat stillasittande får barns utemiljöer allt större betydelse för deras fysiska och psykiska utveckling. Hur barns utemiljöer utformas ligger i relation med hur de används. Om användarna själva får vara med och påverka gestaltningen ökar chansen att platsen lever upp till användarnas behov. READ MORE

 2. 2. Planning from visions: An investigation of the future of Gamlestaden

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Cecilia Eriksson; [2018-08-09]
  Keywords : Urban visions; Gamlestaden; development; spatial implications; place;

  Abstract : This study concerns the vision regarding construction in Gamlestaden. During the last century the urban district Gamlestaden in Gothenburg, Sweden, has been regarded as a node for the industry that came to define the city. However, the area is now facing large-scale construction, shifting the focus from industry to metropolitan. READ MORE

 3. 3. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Olsson; [2018]
  Keywords : Green infrastructure; Ecological design; Landscape architecture; Sustainable urban green infrastructure;

  Abstract : One of the greatest challenges of today’s urban development is the formation of sustainable environments. Over the past several decades, there has been a shift in the global population from a more rural allocation to an urban one, resulting in the densification of cities and subsequent fragmentation of green areas. READ MORE

 4. 4. En stadsplaneringsmetod för identifiering av förtätningsobjekt genom GIS : fallstudie Helsingborgs stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martin Lindell; [2018]
  Keywords : GIS; hållbar stadsplanering; förtätning; förtätningsmetod; urbanisering; Helsingborg; landskapsarkitektur;

  Abstract : Om vi vill undvika ytterligare exploatering av vår dyrbara jordbruksmark är förtätning av stadslandskapet ett alternativ för att både spara på våra resurser och minska avstånden inom staden. Projektets syfte har varit att ta fram en systematisk metod för att underlätta stadsplaneraren arbete att identifiera ytor och objekt i stadslandskapet lämpliga för förtätning. READ MORE

 5. 5. A Framework for Standardized Logistic Systems in Housing Projects

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Author : Fabian Forsman; [2018]
  Keywords : Change Management; Supply Chain Management; Supply Chain Planning; Lean Construction; Just In Time; Implementation Strategies;

  Abstract : Production efficiency within the construction industry has been evaluated andcriticized the last decade. Supply chain management (SCM) and the logistics of aconstruction project has been named as on improvement which is necessary forcontractors to be able to be competitive and able to handle challenges as decreasingsizes of a site. READ MORE