Essays about: "content learning"

Showing result 1 - 5 of 522 essays containing the words content learning.

 1. 1. LEARNING FOR ALL IN THE DIGITAL MUSEUM

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Author : Tove Hjelm; [2023-02-20]
  Keywords : accessibility; online exhibitions; universal design for learning UDL ;

  Abstract : Purpose: Due to the COVID-19 pandemic, museum have increased their exploration of digital means to reach their audience. Museums are obliged to ensure that digital initiatives are in alignment with legal standards and guidelines for accessibility. READ MORE

 2. 2. Sustainability education in early childhood: Preschool teachers´perceptions and approaches in nurturing sustainability education practises

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Author : Rose Anyanwu; [2023-01-25]
  Keywords : Education; Sustainability; Sustainable Development SD ; Education for Sustainable Development ESD ; Early Childhood for Sustainable Education; Preschool teachers;

  Abstract : Aim: This study aims to examine early childhood teachers’ perceptions of Education for Sustainable Development as well as their pedagogical approaches for nurturing sustainability in Swedish preschools, and how their perceptions of ESD relate to their teaching strategies in nurturing sustainability education. Theory: Lev Vygotsky’s social constructivism emphasizes the significance of language and thought, social interaction, zone of proximal development, scaffolding, mediation, and collaborative work in learning. READ MORE

 3. 3. Small but mighty: Learning outcomes and impacts of microplastic focused citizen science

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Rita Hjelm; [2023]
  Keywords : sustainability science; community science; non-profit; impact; socio-ecological systems; Social Sciences;

  Abstract : Microplastics are a present and future threat to the sustainability of coastal socio-economic systems. Current solutions and management could be improved by developing citizen science programs to foster community engagement and knowledge generation. However, research is limited on the actual learning outcomes and impacts of citizen science. READ MORE

 4. 4. Lek, lärande & rörelse på bostadsgården med dagvatten som resurs

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Forsfält Ljungberg; Matilda Andersson; [2023]
  Keywords : multifunktionalitet; vattenlek; inlärning; rörelse; dagvatten; dagvattenhantering; bostadsgård; ; vattengestaltning; ekostaden; Augustenborg; Bo01; resurshantering;

  Abstract : Föreliggande studie utreder hur dagvatten kan användas som resurs för att främja lek, lärande och rörelse på bostadsgården. I urbana sammanhang ses ofta dagvatten som ett problem då stora vattenflöden överbelastar vår infrastruktur med förödande konsekvenser. READ MORE

 5. 5. Deltagande i landskapsanalys : en studie av hur medborgares kunskap och lokala perspektiv på landskap kan involveras i landskapsanalyser

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Signe Josefsson; [2023]
  Keywords : landskapsanalys; landskapsplanering; planering; deltagande; medborgardialog; upplevda värden; erfarenhet; LCA; HLC;

  Abstract : År 2011 ratificerade den svenska regeringen den europeiska landskapskonventionen (ELC). ELC lyfter fram allmänhetens deltagande som ett viktigt verktyg för att uppnå mer demokratiska landskap och sätter den individuella upplevelsen av landskap i fokus för vad ett landskap är. READ MORE