Essays about: "coping-strategier"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word coping-strategier.

 1. 1. Exploring dual career experiences of Swedish student-eSport players

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Kristoffer Modig; Erik Källgren; [2021]
  Keywords : Adolescents; career development; gaming; holistic perspective; supportive environment; upper secondary school; university; young adults; Gaming; gymnasium; holistiskt perspektiv; högskola; karriärsutveckling; tonåringar; ungdomar; universitet;

  Abstract : The study aimed to explore the experiences of dual career (DC) among Swedish student-eSport players from a holistic perspective, and focused on the challenges faced in DC, the coping strategies used, and how DC influenced the student-eSport players. Interviews were conducted with 7 student-eSport players enrolled in an upper secondary school or university providing DC supportive resources. READ MORE

 2. 2. I skuggan av sommarens torka finns känslorna : en studie om mjölkbönders upplevelser från sommarens torka 2018

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristin Halvarsson; [2020]
  Keywords : torkan 2018; mjölkproducenter; coping-strategier; sociala relationer; känslomässig upplevelse;

  Abstract : Under sommaren 2018 utsattes Sverige för extremt väder i form av höga temperaturer och låga nederbördsmängder. Sämre tillväxt på beten och vallar, mindre spannmålsskördar och låga vattennivåer som orsakade foder- och vattenbrist blev direkta följer av den extremt varma och torra sommaren. READ MORE

 3. 3. Career Challenges and Coping Strategies of Swedish Elite Show Jumpers : A mixed-methods study

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Stephanie Reveny; Elvira Stafverfeldt; [2019]
  Keywords : athletic identity; athletic injuries; coping; equestrian sport; financial challenge; holistic athletic career model; show jumpers; coping; finansiella utmaningar; holistiska karriärutvecklingsmodellen; hoppryttare; idrottsidentitet; idrottsskador; ridsport;

  Abstract : The aim of the study was to examine perceived challenges and coping strategies of Swedish elite show jumpers from the holistic perspective. A mixed-methodology was used with a dominant qualitative design and a supportive quantitative design. READ MORE

 4. 4. Exploratory study - Outlining the temporal structure of the transition from junior-to-senior level in Swedish ice hockey : Phases in the junior-to-senior transition

  University essay from Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Author : Kasper Lundell Olsson; Sebastian Pehrson; [2014]
  Keywords : athletic career; career transitions; holistic lifespan perspective; transition from junior-to-senior sports; holistic lifespan perspective; idrottskarriär; karriärövergångar; övergången från junior-till-senioridrott;

  Abstract : This exploratory, qualitative study focuses on the transition from junior-to-senior sports. The purpose of the study was to outline the temporal structure of this transition. READ MORE

 5. 5. COPING STRATEGIES AMONG ELITE SWEDISH FOOTBALL PLAYERS IN RELATION TO THEIR GOAL ORIENTATION PROFILES

  University essay from Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Author : Simon Roness; [2011]
  Keywords : Achievement Goal Theory; coping strategies; football players; and goal orientation profiles.; Achivement Goal Theory; coping strategier; fotbollsspelare; målorienteringsprofiler.;

  Abstract : The objectives of this study were to investigate: (1) elite Swedish football players use of coping strategies, (2) their goal orientations, and (3) the relationship between their goal orientation profiles and use of coping strategies. Participants were 83 male elite Swedish football players. READ MORE