Essays about: "counterconditioning"

Found 3 essays containing the word counterconditioning.

 1. 1. Evidence Based Canine Behaviour Interventions for aggression and fear/anxiety in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Marie Eleonor Doane; [2023]
  Keywords : canine behaviour problems; interventions; arousal; management; learning theory; behaviour counsellor;

  Abstract : Aggression and fear/anxiety are behaviour problems that dogs is Sweden experience and behaviour interventions are primarily conducted by behaviour counsellors. A systemic literature review was conducted to map the scientific literature available about the efficacy of behaviour problem intervention for canine aggression and fear/anxiety. READ MORE

 2. 2. Etologi inom djuromvårdnad : djursjukskötarens roll i mötet med osäkra och rädda hundar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Stohm; [2016]
  Keywords : hund; etologi; interspecifik kommunikation; hantering; djursjukskötare;

  Abstract : Syftet med arbetet är att beskriva hur djursjukskötaren på ett bra satt hanterar den osäkra och kanske rädda hunden. Fokus ligger på första mötet i undersökningsrummet. Arbetet inkluderar även hundens kommunikationssignaler och beskriver domesticeringsprocessen. READ MORE

 3. 3. Stressade hundar på veterinärkliniken : hur man förebygger och minskar stressen för en ökad välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Mayer Stenberg; [2016]
  Keywords : hund; stress; veterinärklinik; positiv förstärkning; aspirationspneumoni; dog; veterinary clinic; counterconditioning; aspiration pneumonia;

  Abstract : Det kommer många hundar till veterinärkliniker varje år och både hund och ägare kan uppleva det som en stressande situation. En stressad hund kan lätt bli aggressiv och personalen som hanterar hunden kan bli skadad. READ MORE