Essays about: "counterconditioning"

Found 2 essays containing the word counterconditioning.

 1. 1. Etologi inom djuromvårdnad : djursjukskötarens roll i mötet med osäkra och rädda hundar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Stohm; [2016]
  Keywords : hund; etologi; interspecifik kommunikation; hantering; djursjukskötare;

  Abstract : Syftet med arbetet är att beskriva hur djursjukskötaren på ett bra satt hanterar den osäkra och kanske rädda hunden. Fokus ligger på första mötet i undersökningsrummet. Arbetet inkluderar även hundens kommunikationssignaler och beskriver domesticeringsprocessen. READ MORE

 2. 2. Stressade hundar på veterinärkliniken : hur man förebygger och minskar stressen för en ökad välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Mayer Stenberg; [2016]
  Keywords : hund; stress; veterinärklinik; positiv förstärkning; aspirationspneumoni; dog; veterinary clinic; counterconditioning; aspiration pneumonia;

  Abstract : Det kommer många hundar till veterinärkliniker varje år och både hund och ägare kan uppleva det som en stressande situation. En stressad hund kan lätt bli aggressiv och personalen som hanterar hunden kan bli skadad. READ MORE