Essays about: "cow and lactation."

Showing result 1 - 5 of 106 essays containing the words cow and lactation..

 1. 1. How does a beef x dairy calving affect the dairy cow’s following lactation period?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Roberto Espinola Alfonso; [2022]
  Keywords : beef cattle; dairy cattle; crossbreeding; milk yield; fertility; survival;

  Abstract : In dairy x beef breeding, much of the research has focused on the performance of the crossbred calves, yet little focus has been given to the subsequent performance of the cow itself. This study aimed to evaluate the performance of dairy cows for milk yield, fertility, and survival traits after giving birth to crossbred calves, and to compare this to the performance of dairy cows after giving birth to purebred dairy calves. READ MORE

 2. 2. Celltalet i mjölk hos svenska mjölkgetter

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ellen Thor; [2022]
  Keywords : mjölkgetter; celltal; Sverige; getmjölk; CAE; böldsjuka; mjölkningsrutiner; tankmjölk; ELISA; enkätundersökning;

  Abstract : Hos mjölkkor är celltalsanalyser av mjölken ett frekvent använt mått som indikator på mjölkens kvalité och kons hälsostatus. Ett ökat celltal i mjölken beror hos kor främst på juverinflammation och detta används som en indikator för juverhälsa både på individ- och besättningsnivå. READ MORE

 3. 3. Quality parameters and protein profile in raw milk from individual cows with different lactation number and breed

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Jennifer Hallqvist; [2022]
  Keywords : Raw milk quality; protein profile; actation number; Swedish Red; Swedish Holstein;

  Abstract : Swedish dairy cows have an average life expectancy of 5 years, which means that each cow undergoes about 2.5 lactation cycles through her life. Reasons for culling dairy cows are mainly impaired fertility, udder health (mastitis) and low milk yield. READ MORE

 4. 4. Värmestress i sen dräktighet och dess påverkan på mjölkproduktion, fertilitet och hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Anna Karlstrand; [2022]
  Keywords : värmestress; mjölkkor; sen dräktighet; mjölkproduktion; mjölkavkastning; fertilitet; djurhälsa;

  Abstract : Klimatförändringarna resulterar i allt högre omgivningstemperaturer som i framtiden beräknas stiga ytterligare. Detta utgör en risk för livsmedelssektorn eftersom allt fler värmeböljor är beräknade, vilka kan komma att resultera i alltmer värmestress. READ MORE

 5. 5. Ko och kalv tillsammans i mjölkproduktion : fältförsök på två ekologiska gårdar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karin Jannerman; [2022]
  Keywords : ko-kalv; digivning; mjölkproduktion; kalvtillväxt; ekologiskt;

  Abstract : Syftet med den här studien var att undersöka hur kalvar inom ekologisk produktion som tillåts dia sin mor ökar i vikt under diperioden. Vidare studerades kornas mjölkproduktion och celltal under och efter diperioden. Försökskalvarna hölls med korna under dagtid och separerades nattetid. READ MORE