Essays about: "cow"

Showing result 1 - 5 of 450 essays containing the word cow.

 1. 1. Genomisk selektion på besättningsnivå : uppföljning av LD-projektet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sofia Wahlèn; [2020]
  Keywords : genomisk selektion; enkät; avelsvärdering; mjölkkor; avel; genetiska markörer;

  Abstract : Avelsarbete är ett viktigt ekonomiskt verktyg i mjölkkobesättningar idag och för att göra den mer effektiv kan man använda sig av genomisk selektion (GS). Genom modern teknik kan man idag segmentera och kartlägga en stor del av ett djurs genetiska förutsättningar och skapa genetiska markörer som visar vilka egenskaper ett djur är bärare av vilket ger en förståelse för vad som påverkar dess funktion och lönsamhet i besättningen. READ MORE

 2. 2. Composition and processability of milk from older cows : a pilot study on milk quality differences between young and old cows

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Gabriella Apelthun; [2020]
  Keywords : Raw milk quality; lactation number; gel firmness; rennet coagulation time; Swedish Holstein; Swedish Red;

  Abstract : Most Swedish dairy cow’s life expectancy is five years, which is 2.5 lactations. The most common reason for dairy cows being culled are e.g. READ MORE

 3. 3. Gödselfibers för- och nackdelar för kornas hälsa

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ellen Torstensson; Emelie Persson; [2020]
  Keywords : gödselfiber; green bedding; RMS; fibergödsel; fiberströ; gödsel; strömaterial; djupströbädd; liggbås; teknik; djurhälsa;

  Abstract : Att välja rätt strömaterial till mjölkproduktionen är aldrig lätt. Det finns både för och nackdelar med alla typer av strömaterial. Många lantbrukare i Sverige har hälsa och välmående i fokus då det gäller liggkomfort och minskning av skador hos kor. Gödselfiber är ett relativt nytt material som kommit på marknaden. READ MORE

 4. 4. Vårdprogram och underhållsplan för den historiska trädgården vid soldattorpet Rensmyran

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marita Bergström; [2020]
  Keywords : soldattorp; vårdprogram; underhållsplan; historisk trädgård; kulturmiljö;

  Abstract : Soldattorpet Rensmyran med anor från sent 1600-tal är beläget på landsbygden sydväst om Uppsala. Torpet Rensmyran drivs som fritidsjordbruk med en liten uppfödning av hästrasen Gotlandsruss. På hag- och åkermark förekommer bete. READ MORE

 5. 5. Determinants for milk fever An epidemiological study of Swedish dairy cows

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofia Daresjö; [2020]
  Keywords : cow; dairy; milk fever; parturient paresis; determinant; risk factor; Sweden;

  Abstract : Milk fever is a worldwide disease, seen mainly in dairy cows. At the onset of lactation the cow is not prepared for the sudden calcium requirement, which causes a drop in the blood calcium and the cow develops hypocalcaemia. Calcium is needed for the correct function of both nerves and muscles in the body. READ MORE