Essays about: "cranial pathologies"

Found 1 essay containing the words cranial pathologies.

  1. 1. Investigating health in medieval Uppsala : An osteological analysis of skulls from the anatomical collection of Museum Gustavianum

    University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

    Author : Varvara Papamargariti; [2019]
    Keywords : human osteology; health; cranial pathologies; dental disease; Middle Ages; medieval; Uppsala;

    Abstract : Denna studie behandlar hälsan i det medeltida Uppsala genom osteologiska analyser på 32 skallar från Gustavianums anatomiska samling. Skallarna i fråga är del av en större grupp med mänskliga benrester som hittades vid Östra Ågatan år 1909. READ MORE