Essays about: "crop protection"

Showing result 1 - 5 of 68 essays containing the words crop protection.

 1. 1. Safeguarding a Safeguard: Assessing the Status of Global Ex-Situ Crop Conservation and the Svalbard Global Seed Vault’s Role in its Protection

  University essay from Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Author : Christopher Keegan; [2022]
  Keywords : Svalbard Global Seed Vault; Genebanks; Genetic Resources; Genetic Erosion; Passport Data Completeness; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : The Svalbard Seed Vault serves as a backup against accidental loss of genetic crop diversity within the existing global conservation system. Addressing this objective, this thesis repeats the 2013 assessment of the Seed Vault’s completeness relative to the global conservation system as performed by Westengen et al (2013, 1). READ MORE

 2. 2. Potatisens skalsjukdomar i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Plant Protection Biology

  Author : Linda Golobov; [2022]
  Keywords : potatissjukdomar; skalsjukdomar; skalfinish; skorv; växtskydd; lagringssjukdomar;

  Abstract : Potatis (Solanum tuberosum L.) är en viktig gröda i världen. I Sverige odlas ca 0,5 miljon ton matpotatis årligen. I dagsläget efterfrågar konsumenter i butik tvättad och paketerad potatis. READ MORE

 3. 3. Fungicide resistance against fluopyram in Alternaria solani

  University essay from SLU/Dept. of Plant Protection Biology

  Author : Felicia Ekdahl; [2022]
  Keywords : Fluopyram; Alternaria solani; early blight; potato; Solanum tuberusum;

  Abstract : Early blight in potato production can be devastating and to minimize crop damage the use of fungicides has been the key. New fungicides called the SDHIs have been used against the early blight pathogen, Alternaria Solani in potato fields to reduce yield losses. READ MORE

 4. 4. Mushroom cultivation in Temperate Agroforestry : potential Agroforestry practices, growing methods, and native edible saprophytes to Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Robert Kalenius; [2022]
  Keywords : Circular systems; macrofungi; edible fruitbodies; outdoor mushroom production; waste management; by-product substrates; sustainable agriculture; sustainable forestry;

  Abstract : Traditions of outdoor cultivation of edible fungi in woodland conditions have been practiced in North-East Asia for centuries. This outdoor mushroom production method was exported to North America almost 40 years ago and provides an additional income for small-scale forest farmers, the agroforestry practice closest to woodland conditions. READ MORE

 5. 5. En blomstrande odling : växtföljdens betydelse för frilandsodlade snittblommor i Sverige.

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : jenny Rastamo; [2022]
  Keywords : snittblommor; växtföljd; friland; annueller; blomsterodling; jordhälsa; växtskydd;

  Abstract : Marknaden för snittblommor har ökat markant det senaste decenniet och en stor del importeras via Holland från utvecklingsländer, som Kenya, Ecuador och Colombia Arbetsvillkoren på de här blomsterodlingarna är ofta dåliga med låga löner och tvivelaktig arbetsmiljö. Som motreaktion startade Slow flower-rörelsen i USA för knappt 10 år sedan för att lyfta inhemsk snittblomsproduktion och koppla samman blomsterodlare med konsumenter. READ MORE