Essays about: "cross-platform applications"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the words cross-platform applications.

 1. 1. Virtualized Functional Verification of Cross-Platform Software Applications

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Author : William Antti; [2019]
  Keywords : Software-testing; Multi-platform;

  Abstract : With so many developers writing code, so many choose to become a developer every day, using tools to aid in the work process is needed. With all the testing being done for multiple different devices and sources there is a need to make it better and more efficient. READ MORE

 2. 2. Mobile Sensor Gateway

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Linus Forsberg; Maximilian Falkenström; [2019]
  Keywords : Bluetooth Low Energy; Sensors; Cross platform mobile application; Cloud storage; Internet of Things;

  Abstract : Den här uppsatsen beskriver processen av att skapa en plattformsoberoende mobilapplikation för att koppla upp mobila enheter mot trådlösa sensorer med hjälp av Bluetooth Low Energy, samla in data från uppkopplade sensorer och ladda upp den insamlade datan till en molnlagringstjänst. Allt eftersom konsumenter och forskare använder fler sensorer och andra Bluetooth-enheter, [1] ökar behovet av simplare och standardiserade lösningar för att arbeta med dessa. READ MORE

 3. 3. UI Builder – an Interface Building Tool for Generating React Native Code for Mobile & Web

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Edvin Havic; [2019]
  Keywords : interface design tool; user-centered design; accessibility; react native; cross-platform development; Technology and Engineering;

  Abstract : Detta examensarbete undersöker hur ett visuellt designverktyg för byggande av användargränssnitt till iOS, Android, och webben kan konstrueras. Även fast det finns en hel del verktyg för att designa och bygga mobil- och webbappar, så finns det i nuläget inga visuella designverktyg för att bygga en gemensam app för alla tre plattformar. READ MORE

 4. 4. Evaluating performance of a React Native feature set

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Erik Johansson; Jesper Söderberg; [2018]
  Keywords : React Native; cross-platform; performance; frames per second; proof of concept; limitations; native module;

  Abstract : React Native has quickly become one of the most popular cross-platform frameworks for developing Android and iOS applications since it was first released by Facebook in 2015. In this study a proof of concept application is  developed and a set of features are evaluated with regard to performance efficiency. READ MORE

 5. 5. Converting an existing .NET Framework ground control software into a cross-platform application

  University essay from Linköpings universitet/Programvara och system

  Author : Erik Boman; [2018]
  Keywords : .NET Framework; Xamarin; UWP; Mono; Ground Control Station; Cross Platform;

  Abstract : Unmanned aerial vehicles can be used in many different situations such as, for example, monitoring the growth of crops or for surveillance of a private property. Operating the unmanned aerial vehicle is usually done using some kind of ground control station. READ MORE