Essays about: "customer profitability in the service sector"

Found 5 essays containing the words customer profitability in the service sector.

 1. 1. The rescindment of cash management in the Swedish bank industry : a study of how to maintain the customer satisfaction while reducing the overall service offer

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Johan Sundqvist; [2015]
  Keywords : customer satisfaction; bank; service;

  Abstract : Sweden is going through big changes within the bank sector. Increasing card usage, decrease of cash acceptance in the society, an attempt to reduce money laundering, and a possible increase in profitability has lead to the rescindment of cash management among three of the four major banks. READ MORE

 2. 2. Corporate customer loyalty within the banking sector: The case of SEB

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Sofia Björk; [2015]
  Keywords : Marketing strategy; Customer loyalty; Digitalization; Decision-making; Service Quality; Marknadsstrategier; Kundlojalitet; Digitalisering; Beslutstagande; Servicekvalitet;

  Abstract : Abstract Background: The financial sector is under constant development and the massive digitalization has changed the banking sector. The banking industry is nowadays characterized by self-service solutions and customers can solve their problems from everywhere and at any moment. READ MORE

 3. 3. Far ahead and beyond European Union liberalization policy : The case of the postal services in Sweden

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Author : Rocio Concepcion Duran Rodriguez; [2010]
  Keywords : Liberalization of postal service; Postal Service in Sweden; Posten AB.;

  Abstract : European postal market has been challenged by changes in services that have questioned traditional postal service monopolies. The postal monopolies had evident lack of competitiveness, were not customer oriented, services were poor and unreliable. READ MORE

 4. 4. Miljöarbete i försäkringsbranschen : Agria Djurförsäkringar AB

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Lena Sandin; Louise Hagsten; [2006]
  Keywords : hållbar uteckling; kvalitets- och miljöledning; miljöstrategier; miljöpolicy; ständig förbättring;

  Abstract : Det har blivit alltmer vanligt att företag inom tjänstesektorn börjat förstå sin egen verkan på miljön och bidra till en varaktig hållbar utveckling genom att agera på ett medvetet sätt. Ett seriöst miljöarbete kan hjälpa företaget att förbättra sin image och på så sätt vinna konkurrensfördelar som i sin tur leder till förbättrad lönsamhet. READ MORE

 5. 5. Latvian logging companies : present state and development needs

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Daniel Norström; Kristin Gustafsson; [2005]
  Keywords : logging; Latvia;

  Abstract : Several Swedish forestry research institutions, the Nordic Council of Forest Operations Research (NSR), the Nordic Forest Research Co-operation Committee (SNS) and the Royal Swedish Academy of Forestry and Agriculture (KSLA) in co-operation with the Nordic-Baltic Forest-Operations Network has concluded that further discussions and activities concerning Baltic forest operations need more facts regarding the present state and development needs in the Baltic forestry. This study was undertaken to begin bridging this gap by a mission given by the Swedish Institute of Forestry Research. READ MORE