Essays about: "customer satisfaction for airline customers"

Found 4 essays containing the words customer satisfaction for airline customers.

 1. 1. Enhancing an airline’s internal marketing to improve service quality and customer loyalty : A qualitative study expanding the Internal Marketing Model based on the case of Germania.

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Daniela Westerlund; Hilz Leila; Paula Schmidt; [2019]
  Keywords : Service Quality; Customer Loyalty; Customer Satisfaction; Service Marketing; Internal Marketing; Airline Industry; Employee Motivation; Employee Empowerment;

  Abstract : Background: Due to the deregulation of the European airline industry within the 1980’s, competition between airlines has intensified greatly. The emergence of low-cost carriers has given rise to the competition on price. READ MORE

 2. 2. Co-Creation : A platform to create more loyal and long-term customer relationships in the aviation supply industry.

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Author : Sandor Niklas; [2017]
  Keywords : Co-Creation; innovation; collaboration; customer loyalty; customer engagement; value creation; understanding customer needs; customer satisfaction; customer knowledge management; customer experience; Kvalitetsteknik; ledarskap; polismyndigheten; ledarskapsutveckling;

  Abstract : Syftet med denna studie har varit att bidra till ökad medvetenhet, förståelse och kunskap om Co-Creation. Genom att fokusera på flygindustrin som är mycket bekant för författaren är syftet med studien och forskningen att bättre förstå hur flygbolagen ser på samverkan och fördelar eller potentiella nackdelar med att använda Co-Creation för att driva ett mer integrerat samarbete mellan kunderna och leverantörer. READ MORE

 3. 3. Making the customer the co-producer : A critical incident study on customer satisfaction and self-service channel choice in commercial air travel

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Author : Henrik Huotari; [2012]
  Keywords : self-service technologies; customer satisfaction; SST; self-service channels; SAS; service design; self-service; customer co-production; adoption; self-service options;

  Abstract : This thesis is based on a case study of an airline’s (Scandinavian Airlines (SAS)) customers’ views on self-service technologies for check-in; mobile check-in, internet check-in, and machine (kiosk) check-in. The first aim of the paper was to find sources of satisfaction and dissatisfaction in the airline industry. READ MORE

 4. 4. TOTAL QUALITY MANAGEMENT : A Test of the Effect of TQM on Performance and Stakeholder Satisfaction

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Author : OLUWATOYIN ADEDIRAN; OLUSEUN ADEDIRAN; [2009]
  Keywords : TQM; Airlines; Customer satisfaction; Employee satisfaction and Operational effectiveness; performance; Nigeria; Implementation;

  Abstract : Title: Total Quality Management: A Test of the Effect of TQM on the Performance and Stakeholder Satisfaction Authors: Adediran Oluwatoyin & Adediran Oluseun Supervisor: Anders Hederstierna Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology Course: Master’s thesis in business administration, 15 credits (ECTS). Background and Problem Discussion: The performance of TQM Airlines and Non TQM airlines is measured comparing statistically three major performance indicator Customer satisfaction, Employee satisfaction and Operational effectiveness. READ MORE