Essays about: "cykelväg"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word cykelväg.

 1. 1. How to make the most of open data? A travel demand and supply model for regional bicycle paths

  University essay from KTH/Transport och systemanalys

  Author : Laurent Cazor; [2021]
  Keywords : Planning Support System PSS ; Four-Step Model; Gravity Model; Distance-Decay function; Binary Logit Model; Level of Traffic Stress LTS ; Geographic Information System GIS ;

  Abstract : Detta examensarbete syftar till att svara på ett av Trafikverket fastställt problem: en gemensam regional cykelplanerings process skulle göra dem billigare och mer jämförbara. De erbjuder för närvarande planerarna en modell som utvecklades av Kågeson 2007. READ MORE

 2. 2. Analysis of Potential Determinants of Cycle Commuting Speed : With Special Reference to Gears, Showers, and Ratings of Perceived Exertion

  University essay from Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Author : Erik Cunelius; [2020]
  Keywords : cycle commuting; cycling; speed; velocity; gears; showers; RPE; ratings of perceived exertion; Borg RPE Scale; duration; sex; PACS Q1; cykelpendling; cykling; hastighet; växlar; dusch; RPE; egenupplevd fysisk ansträngningsgrad; Borgskalan; duration; kön;

  Abstract : Aim: The aim of this study is to analyse potential determinants of cycle commuting speed, with the following research questions: 1. How does cycle commuting speed relate to amount of gears, access to shower facilities, and rating of perceived exertion (RPE), when sex, age, weight, body mass index (BMI), duration, last digit in self-reported duration, and cycling area are controlled for? 2. READ MORE

 3. 3. Hur ska belysning utformas för att bättre kunna bidra till en tryggare och säkrare utemiljö?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Malm; Sandra Pezo; [2019]
  Keywords : belysning; trygghet; utemiljö; gång- och cykelväg; stadsmiljö; parker; ljusföroreningar; ljussättning; artificiellt ljus; offentlig utemiljö; illumination; lighting;

  Abstract : Belysning är en nödvändig del i alla världens städer. Den bidrar med ljus, vägledning och är en stor del i trygghetsupplevelsen under dygnets mörka timmar. Dock kan belysningen ofta vara dåligt utförd eller otillräcklig, vilket kan leda till att platser istället känns otrygga men även blir osäkra och otillgängliga. READ MORE

 4. 4. Motala strandstråk : ett indexbaserat programförslag med fokus på social interaktion

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ylva Ulfbecker; [2018]
  Keywords : evaluering av offentliga rum; mötesplatser; planering; social interaktion; stadsliv;

  Abstract : Design handlar om estetik samt funktion och denna studie syftar till att undersöka hur Motalas södra parkstråk kan utvecklas för att stimulera social interaktion. Arbetet identifierar designstrategier och teorier baserat på ett vetenskapligt index utformat av Vikas Metha (2014) om hur man utvärderar ett offentligt rum. READ MORE

 5. 5. Utformning av cykelvägar : en jämförelse av dokument i Sverige och Nederländerna

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linda Mattsson; [2018]
  Keywords : bicycle; bicycle path; bicycle use; design; design documents;

  Abstract : Den här uppsatsen tar upp skillnader och likheter i olika länders dokument om design för cykelvägar och undersöker hur designen gynnar cyklister. En jämförelse mellan Nederländernas bok Design Manual for Bicycle Traffic och Sveriges dokument om hur vägar ska byggas, VGU, har gjorts för att se om det mer utvecklade cykellandet Nederländerna har något att lära Sverige om designen. READ MORE