Essays about: "cyklistbeteende"

Found 1 essay containing the word cyklistbeteende.

  1. 1. Plats för cykeln : en studie av cykelparkeringen och dess plats i den täta staden

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Hannes Angergård; Johanna Nordlund; [2016]
    Keywords : cykel; cykelparkering; stadsmiljö; urbanisering; cyklism; cyklistbeteende;

    Abstract : Urbaniseringen och klimatkrisen är två fenomen som de senaste årtiondena ställt nya krav på våra städer. Stadskärnor förtätas och de allt mindre offentliga rummen måste innehålla allt fler funktioner. Samtidigt måste utsläppen minskas för att klara klimatkraven. READ MORE