Essays about: "cylindrar"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word cylindrar.

 1. 1. Cystatin C och cylindrar i urin från hundar på intensivvårdsavdelning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Matilda Axelsson; [2021]
  Keywords : Cystatin C; cylindrar; AKI; hund; IVA; tubuliskada; urinmarkör;

  Abstract : Akuta njurskador (AKI) är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som innebär skada på njurarna med akut uppkomst. Många olika etiologier kan ligga bakom AKI hos hund, exempelvis förgiftning, infektion, blödning och sepsis. Njurarnas anatomiska strukturer påverkas olika beroende på vilken eller vilka etiologier som är inblandade. READ MORE

 2. 2. Performance Investigation & Gas Exchange Assessment of Exhaust Piston–assisted Turbocharged Engine (EPTE) Concept : A simulation-based assessment

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Nachiketh Lingachari Acharya; Saurav Dasgupta; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : There is an increasing stringency in the emission legislation within the transport industry along with ambitious performance demands from the customer side. These have pushed the vehicle manufacturers and relevant component suppliers to develop and integrate a wide portfolio of engine technologies. READ MORE

 3. 3. Energy-efficient Industrial processes : An investigation in the power consumption, power number, thrust force and torque requirement on a rotating bed reactor

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Author : Kasim Ali Haji; [2021]
  Keywords : RBR Simulation; CFD models of an RBR; Energy-efficient Industrial processes; Power number; Power consumption; RBR; rotating bed reactor; Experimental and simulation of an RBR; Empirical models of an RBR; Thrust force; Torque requirement; k-epsilon model of an RBR; SST k-omega model of an RBR.;

  Abstract : Rotating bed reactors are used throughout the process industry. They are usedboth in the chemical industry and other industrial sectors, such as pharmaceuticals and the textile industry in decolorization due to by-products or contaminants.SpinChem AB manufactures rotary bed reactors (RBRs) to perform chemical reactions between liquids and solids. READ MORE

 4. 4. Strukturförbättrande förmåga hos mellangrödor före sockerbetor : undersökning av mellangrödors effekt på markens infiltrationskapacitet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Pernilla Jansson Edströmer; [2020]
  Keywords : mellangröda; infiltrationsförmåga; struktur; genomsläpplighet; cover crop; infiltration capacity; structure; permeability;

  Abstract : Syftet med detta examensarbete var att bestämma hur några utvalda mellangrödor påverkar markens genomsläpplighet, det vill säga infiltrationskapacitet, genom ett försök som utfördes år 2020. Försöksfältet var beläget på Kronoslätts gård i Hemmesdynge. READ MORE

 5. 5. Utvärdering av SediVue Dx med hund- och katturin : kan ett instrument ersätta manuell räkning av urinsediment i mikroskop?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Beatrice Utterström; [2020]
  Keywords : urinsediment; SediVue; hund; katt; erytrocyt;

  Abstract : Analys av urin är en viktig undersökning som ger information om urinvägarna och njurarnas funktion samt ibland även om sjukdomar utanför urinvägarna, som exempelvis diabetes mellitus. Urinanalysen består av att undersöka urinens färg och transparens, specifik vikt, kemisk analys via urinsticka och manuell bedömning av urinsediment. READ MORE