Essays about: "cytology"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the word cytology.

 1. 1. Diagnostisk användbarhet av vaginalcytologi hos tik

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sara Huber; [2023]
  Keywords : estradiol; vaginalcytologi; östruscykel; pyometra; juvertumör; tik;

  Abstract : Syftet med detta arbete var att jämföra östradiolkoncentrationer och östradiolpåverkan på vaginal-epitelet hos tikar i olika löpstadier och tikar med sjukdomstillstånden pyometra och juvertumörer, och på så sätt studera användbarheten av vaginalcytologi som diagnostiskt verktyg vid dessa sjukdomstillstånd. Syftet var även att jämföra två olika metoder för att utvärdera vaginalutstryk. READ MORE

 2. 2. Utilization and attitudes to gynecological preventive care in Sweden : A case study of Polish immigrants

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för folkhälsovetenskap

  Author : Zofia Olga Loszewska; [2022]
  Keywords : HPV; Sexual and reproductive health; Polish immigrants; Swedish gynecological services; cytology; Pap test; HPV vaccination; women’s health;

  Abstract : This study examines the accessibility and barriers that Polish immigrants face in public gynecological care in Sweden and explains their attitudes towards and frequency of gynecological visits. To understand attitudes of the research group, the study explores their knowledge about basic gynecological health topics such as Pap and HPV tests, HPV infections and vaccinations. READ MORE

 3. 3. Deep Learning for Whole Slide Image Cytology : A Human-in-the-Loop Approach

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Christopher Rydell; [2021]
  Keywords : machine learning; deep learning; cytology; whole slide imaging; deep neural networks; convolutional neural networks; certainty calibration; calibration metrics; active learning; deep active learning; human-in-the-loop;

  Abstract : With cancer being one of the leading causes of death globally, and with oral cancers being among the most common types of cancer, it is of interest to conduct large-scale oral cancer screening among the general population. Deep Learning can be used to make this possible despite the medical expertise required for early detection of oral cancers. READ MORE

 4. 4. Uterine health in the postparturient period of the dairy cow

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linda Hulling; [2020]
  Keywords : uterine health; metritis; endometritis; cytology; cytobrush;

  Abstract : The main objective for dairy farmers is to produce the best amount of milk from healthy cows. When doing so the optimization of reproductive efficiency is a key variable. Uterine diseases in the postpartum period are among the main reasons for this goal not to be achieved. READ MORE

 5. 5. Lymfom hos hund : serologiska biomarkörer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Joachim Erici; [2018]
  Keywords : biomarkörer; serum; lymfom; hund;

  Abstract : Lymfom är en av vanligaste maligna neoplasierna hos hund och en av de som behandlas mest. För att ställa en definitiv diagnos på lymfom bör cytologi och/eller histologi göras. I både human- och veterinärmedicin finns ett stort intresse för att hitta en biomarkör i blod för diagnos, prognos och övervakning vid behandling av lymfom. READ MORE