Essays about: "dödlighet"

Showing result 1 - 5 of 116 essays containing the word dödlighet.

 1. 1. Svenska jägares uppfattningar om förebyggande åtgärder och övervakning av afrikansk svinpest hos vildsvin i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Annie Frisk Brunzell; [2021]
  Keywords : Afrikansk svinpest; ASF; fokusgruppsdiskussion; FGD; förebyggande; jägare; rapportering; vildsvin; övervakning;

  Abstract : Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig virussjukdom som drabbar grisdjur. Sjukdomen finns i många delar av världen och orsakar ofta en mycket hög dödlighet hos drabbade tamgrisar och vildsvin. På grund av dess påverkan på grisproduktionen har ASF medfört stora socioekonomiska konsekvenser i drabbade områden. READ MORE

 2. 2. Förebyggande åtgärder och veterinärvård för hobbyfjäderfän : rutiner och behov bland djurägare

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Gabriella Fröberg Niklasson; [2021]
  Keywords : djurhälsa; fjäderfä; hobby; smittskydd; veterinär;

  Abstract : Förekomsten av hobbyfjäderfä har ökat i Sverige såväl som i övriga Europa och USA de senaste åren, men trots detta finns liten kunskap om flockarna. Det har gjorts ett begränsat antal studier för att öka kunskapen om demografi, utfodring, skötsel, smittskydd och välfärd samt de främsta skälen till att hålla hobbyfjäderfä. READ MORE

 3. 3. Identification of Phenotypes in Cardiac Arrest Patient Cohorts

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Rebecca Lütz; [2021]
  Keywords : Mathematics and Statistics;

  Abstract : In this thesis, it is analysed if cardiac arrest patients can be grouped into similar clusters based on different underlying conditions and clinical variables and if there is a difference between clusters in either mortality or neurological outcome as measured by the Cerebral Performance Categories (CPC) scale. The two data sets both contain a targeted temperature management variable which indicates whether or not patients are cooled down upon arrival as well as a variety of continuous and categorical variables. READ MORE

 4. 4. Utformning för främjandet av fysisk aktivitet och aktiva transportmedel : utformningsprinciper för Rosendals huvudstråk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lucas Enmarc; [2021]
  Keywords : fysisk aktivitet; aktiva transportmedel; utformningsprinciper; trafikutformning; cykel- och promenadvänlighet; cykel- och gångtrafik;

  Abstract : Samhället har utvecklats till att bli alltmer stillasittande. En trend som är förknippad med flera negativa hälsotillstånd. Trots att livssituationen i stora delar av världen aldrig varit bättre, har antalet människor som lider av livsstilsrelaterade sjukdomar ökat under de senaste decennierna. READ MORE

 5. 5. Reproduktionsdata hos schäfrar vid Försvarsmaktens hundavelsstation : dräktighet, kullstorlek och valpdödlighet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma May Genfeldt; [2021]
  Keywords : dräktighet; dystoki; kullstorlek; valpdödlighet; schäfer;

  Abstract : Dräktighetstiden hos hund anses generellt vara mellan 62-64 dagar från ovulation. Dessa siffror är ganska konstanta till skillnad från om dräktighetstiden räknas från parning då tikens fertiliseringsperiod och spermiernas långa överlevnad i tiken gör att den skenbara dräktighets-tiden kan variera förhållandevis kraftigt. READ MORE