Essays about: "dagsljusdesign"

Found 1 essay containing the word dagsljusdesign.

  1. 1. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement

    University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Maja Henoch; Sanna Säfström; [2018]
    Keywords : dagsljus; naturligt ljus; immaterial; immaterialitet; dagsljusdesign; designelement;

    Abstract : I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext. READ MORE