Essays about: "dagstidningar"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word dagstidningar.

 1. 1. Nyckelbiotoper i allmänhetens blickfång : en analys av svensk medierapportering 1991-2018

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Isabella Hallberg Sramek; [2018]
  Keywords : media dagspress; frameanalys; skogspolitik; biologisk mångfald; skogsstyrelsen; nyckel-biotop;

  Abstract : År 1993 startade en nationell inventering av nyckelbiotoper i Sverige med syftet att identifiera de biologiskt värdefulla miljöerna i skogslandskapet. I dagsläget omfattas nyckelbio-toper av en samrådsplikt i enlighet med Miljöbalken. För FSC-certifierade skogsägare är det dessutom inte tillåtet att avverka nyckelbiotoper. READ MORE

 2. 2. Den kompakta staden : täthetsidealets framställning i Dagens Nyheter 2009-2016

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Adrian Reppen; Frida Näsman; [2017]
  Keywords : förtätning; hållbarhet; stadsplanering; täthet; utglesning;

  Abstract : Täthet är idag ett rådande stadsplaneringsideal. Dock uttrycker både yrkesverksamma och forskare att begreppet präglas av en rad otydligheter. Arbetet ämnar analysera och diskutera begreppet täthet. 16 artiklar från Dagens Nyheter, publicerade mellan 2009–2016 med koppling till idealet, ligger till grund för undersökningen. READ MORE

 3. 3. Finns det något annat än Stockholm? : bilden av landsbygden i dagstidningar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Wickström; [2017]
  Keywords : makt; urban norm; landsbygd; dagstidningar;

  Abstract : Trenden de senaste åren i Sverige har varit att allt fler lokala redaktioner lägger ned sin verksamhet vilket skapar medieskuggor främst på landsbygden. Många mindre orter hamnar därför utan representation i medielandskapet vilket blir ett hot mot demokratin. READ MORE

 4. 4. The framing of immigration by Swedish newspapers in 2009, 2015 and 2016

  University essay from Södertörns högskola/Journalistik

  Author : Jonathan Norström; [2017]
  Keywords : content analysis; framing; immigration; newspapers; Sweden; innehållsanalys; gestaltning; invandring; tidningar; Sverige;

  Abstract : En debatt har förts om hur svenska journalister har hanterat invandringsämnet i sin rapportering. Vissa anser att medierna har varit partiska och ignorerat samhälleliga problem som kan kopplas till invandringen. Vissa menar också att en förändring har skett sedan flyktingkrisen under hösten 2015. READ MORE

 5. 5. WHO WILL WIN THE RACE? A study of coverage of the 2015 U.K. General Election

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Author : Hedvig Algotsson; [2016-09-26]
  Keywords : game-framing; Election coverage; framing; semiotic; UK; personalisation; signs; bias; broadsheet; westminster model;

  Abstract : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs:Examenkurs i Medie-och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs UniversitetNivå: GrundnivåTermin/år: Vt 2016Handledare: Nicklas HåkanssonExaminator: Jenny WiikRapport nr: 673 Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur tre brittiska dagstidningar beskrev 2015 års valkampanj och vad det kan tänkas beror på. READ MORE