Essays about: "dairy cows"

Showing result 11 - 15 of 439 essays containing the words dairy cows.

 1. 11. Sintidsbehandling : en granskning av dagens rekommendationer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jari Siltenius; [2019]
  Keywords : sintidsbehandling; sinko; mastit; juverhälsa; celltal;

  Abstract : Mastit, juverinflammation, hos mjölkkor är en multifaktoriell sjukdom. För det mesta orsakas den av bakterier. Vissa mastiter kan vara juverbundna och smittar mellan kor via t.ex. READ MORE

 2. 12. Effects of extruded linseed on methane emission and milk production of dairy cows

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Stina Blomdahl; [2019]
  Keywords : extruded linseed; methane output; fatty acid; milk yield;

  Abstract : The agriculture sector is one of the major sources to produce greenhouse gases of today. One big contributor is methane (CH4) generated during rumen digestion of the feed carbohydrates. One approach to lower CH4 output from the agriculture sector, is to change the diet for the cows. READ MORE

 3. 13. Validation of the role of a SNP in the VPS35 gene and its effect on non-co-agulating milk in Swedish Red Cattle

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Gro Hylén; [2018]
  Keywords : VPS35; genotype; SNP; SR; cow; NC-milk; MCP; genomic selection;

  Abstract : From earlier studies, it is clear that nearly 20 % of the Swedish red (SR) dairy herd possess milk that doesn’t coagulate within 40 minutes after rennet addition. This is a problem when processing milk into cheese because lower cheese yield is the result of non-coagulating (NC) milk. An estimate of 17. READ MORE

 4. 14. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sara Pihl; [2018]
  Keywords : digivning; maskinmjölkning; mjölkko; försöksdesign; kalvhållning;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie var att i detalj beskriva metodiken för studier där kalven i olika mån fått dia sin mamma. De nio granskade artiklarna har som gemensam nämnare att alla kalvar haft tillgång till att få dia sin mamma och att korna dessutom mjölkats i ett maskinmjölkningssystem. READ MORE

 5. 15. Swedish dairy farmers’ attitude towards the use of antibiotics

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Winding; [2018]
  Keywords : antibiotics; attitude; perception; dairy farmer; AMR antimicrobial resistance; perception; preventive action; animal health;

  Abstract : För att behandla bakterieinfektioner hos människor och djur behövs antibiotika men en överanvändning och oförsiktig användning kan leda till utveckling av antibiotikaresistens vilket gör att alternativen för behandling blir färre. Syftet med studien var att undersöka svenska mjölkbönders attityder till antibiotikaanvändning med grund i antagandet att en positiv attityd till antibiotika även påverkar viljan att använda antibiotika som kan leda till överanvändning. READ MORE