Essays about: "dairy cows"

Showing result 11 - 15 of 443 essays containing the words dairy cows.

 1. 11. Faktorer som påverkar antibiotikaanvändningen hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ida Gillsjö; [2019]
  Keywords : antibiotikaanvändning; antibiotika; mjölkkor; nötkreatur; faktorer;

  Abstract : Det är troligt att ökad antibiotikaanvändning ökar risken för antibiotikaresistens. Syftet med denna litteraturstudie är att titta närmare på några av de faktorer som påverkar antibiotikaanvändningen hos mjölkkor. De faktorer som valts ut är mastitförekomst, ägarens, rådgivarens och veterinärens inställning samt produktionssystem. READ MORE

 2. 12. Mastit hos mjölkkor – orsaksfaktorer och förebyggande åtgärder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emma Laufors; [2019]
  Keywords : mastitförebyggande; juverhälsa; celltal; mjölkavkastning; mjölkningshygien;

  Abstract : Mastit eller juverinflammation som det också kallas är den vanligaste sjukdomen hos mjölkkor i Sverige. Den medför stora ekonomiska förluster för djurägaren och orsakas i majoriteten av fallen av bakterier. READ MORE

 3. 13. Intensively processed silage using Bio-extruder : effects on gas production and forage digestibility

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Emma Elgemark; [2019]
  Keywords : digestion rate; timothy; red clover; gas production; NDF digestibility; extruder Abstrac;

  Abstract : The dairy cow requires a high feed intake to maintain a high milk production and forage is a crucial component in dairy cows diet. Forage stimulates chewing activity and rumination which contributes to a normal and effective rumen function. READ MORE

 4. 14. Sintidsbehandling : en granskning av dagens rekommendationer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jari Siltenius; [2019]
  Keywords : sintidsbehandling; sinko; mastit; juverhälsa; celltal;

  Abstract : Mastit, juverinflammation, hos mjölkkor är en multifaktoriell sjukdom. För det mesta orsakas den av bakterier. Vissa mastiter kan vara juverbundna och smittar mellan kor via t.ex. READ MORE

 5. 15. Effects of extruded linseed on methane emission and milk production of dairy cows

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Stina Blomdahl; [2019]
  Keywords : extruded linseed; methane output; fatty acid; milk yield;

  Abstract : The agriculture sector is one of the major sources to produce greenhouse gases of today. One big contributor is methane (CH4) generated during rumen digestion of the feed carbohydrates. One approach to lower CH4 output from the agriculture sector, is to change the diet for the cows. READ MORE