Essays about: "dairy farms"

Showing result 1 - 5 of 231 essays containing the words dairy farms.

 1. 1. Klövhälsa hos svenska getter : en pilotstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lovisa Waldemarsson; [2021]
  Keywords : klövhälsa; klövkonformation; klövsjukdomar; fotröta; förvuxna klövar;

  Abstract : Svenska getters klövstatus är idag i relativt okänd med avseende på klövhälsa och klövsjukdomar, men även klövkonformation. Klövens konformation beror på klövens tillväxt i relation till förslitning. READ MORE

 2. 2. Eco-efficiency in Swedish dairy farms : incorporating sustainability into the measure of eco-efficiency

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Elin Martinsson; [2020]
  Keywords : dairy farms; eco-efficiency; environmental pressures; planetary boundaries;

  Abstract : This thesis introduces a novel method to incorporate absolute values of GHG emissions into the measure of eco-efficiency. The aim is to assess eco-efficiency in Swedish dairy farms and adjusting the scores towards a threshold of absolute levels of GHG emissions using the proposed method. READ MORE

 3. 3. Variation in Swedish bovine raw milk from 1995 to 2020 : focus on composition and properties

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Ylva Eriksson; [2020]
  Keywords : protein; fat; lactose; calcium; citrate; somatic cell count; pH;

  Abstract : The composition and properties of Swedish bovine raw milk are influenced by several factors which have varied over the last 25 years. Factors influencing milk quality include: bovine breed, stage of lactation, type of feed, and climate. READ MORE

 4. 4. Genomisk selektion på besättningsnivå : uppföljning av LD-projektet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sofia Wahlèn; [2020]
  Keywords : genomisk selektion; enkät; avelsvärdering; mjölkkor; avel; genetiska markörer;

  Abstract : Avelsarbete är ett viktigt ekonomiskt verktyg i mjölkkobesättningar idag och för att göra den mer effektiv kan man använda sig av genomisk selektion (GS). Genom modern teknik kan man idag segmentera och kartlägga en stor del av ett djurs genetiska förutsättningar och skapa genetiska markörer som visar vilka egenskaper ett djur är bärare av vilket ger en förståelse för vad som påverkar dess funktion och lönsamhet i besättningen. READ MORE

 5. 5. Tick-borne encephalitis : a food safety risk for humans consuming unpasteurized milk and milk products from goat, sheep and cattle in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Alexander Hanberger; [2020]
  Keywords : TBEV; Tick borne encephalitis; milk; pasteurization;

  Abstract : Tick-borne encephalitis (TBE) is one of the most important vector-borne human infections affecting the central nervous system and is caused by tick-borne encephalitis virus (TBEV) which is transmitted to humans primarily by ticks, mainly Ixodes spp. The ticks are expanding their distribution in Sweden and the number of reported cases of human TBE in Sweden has been increasing considerably since the end of the 20th century. READ MORE