Essays about: "dairy"

Showing result 1 - 5 of 828 essays containing the word dairy.

 1. 1. Vilken effekt har selektionen på exteriöregenskaper haft på mjölkproduktionen? : Holstein- och jerseykor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Sofie Persson; [2020]
  Keywords : exteriöregenskaper; mjölkkor; mjölkproduktion; juverexteriör; juverhälsa;

  Abstract : Selektion av mjölkkor har pågått sedan den industriella revolutionen, främst på mjölkproduktionsegenskaper men även på exteriöregenskaper. Tidigare forskning har visat att det finns genetiska samband mellan de olika exteriöregenskaperna, och mellan exteriöregenskaper och mjölkproduktionsegenskaper. READ MORE

 2. 2. Bevattning i vallodling

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Gabriel Thor; [2020]
  Keywords : grovfoder; vattenbrist; torkstress; torka; bevattningsdamm; försommartorka;

  Abstract : Denna litteraturstudie handlar om hur bevattning påverkar vallens av-kastning. Det är ett viktigt ämne att diskutera efter den extrema sommaren 2018. Med klimatförändringarna är det troligt att säsongerna blir mera vari-erande, trots det måste grovfoderförsörjningen till våra lantbruksdjur säk-ras. READ MORE

 3. 3. Approaches for improving the rheological characterization of fermented dairy products

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Abdulrahman Muhammad; [2020]
  Keywords : food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Fermented dairy products are wildly consumable products in today societies, and these products are known for their unique rheological properties due to the complex structural systems they possess. The simplest rheological model for describing yogurt behavior is the Power Law model, but this model parameters are not sufficient for describing the complex behavior during flow and filling. READ MORE

 4. 4. Complementing the multi-level perspective with the coevolutionary framework to conceptualise barriers to sustainable transitions in agro-food industries

  University essay from Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Author : Benjamin Mole; [2020]
  Keywords : Sustainable transitions; Multi-level perspective; Coevolutionary framework; Business and Economics;

  Abstract : Sustainable transitions are essential to ensure climate and land systems do not go beyond their tipping points; however, these transitions are complex, and barriers to their success are difficult to conceptualise. The Multi-Level Perspective (MLP) is the dominant framework for conceptualising how industries transition to using green innovations. READ MORE

 5. 5. Skogsprodukter som idisslarfoder vid bristsituationer med fokus på mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ida Milton; [2020]
  Keywords : skogsprodukter; skogsråvaror; smältbarhet; grovfoder; idisslare; mjölkkor; mjölkavkastning; förbehandling; processteknik;

  Abstract : Träd innehåller cellulosa och hemicellulosa, vilket idisslare kan bryta ned och utvinna energi ifrån. Skogsprodukter/skogsråvaror så som träflis, spån, bark och pappersmassa har därför god potential till att fungera som grovfoder för idisslare. READ MORE