Essays about: "datainsamling"

Showing result 1 - 5 of 196 essays containing the word datainsamling.

 1. 1. Nurses' process to achieve adherence with TB/HIV co-infected persons

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Anna Heloiza Lundgren Ekberg; Sofie Stensman; [2020]
  Keywords : adherence; competence; interpersonal relations; person-centred care; TB HIV co-infection;

  Abstract : Bakgrund: Tuberkulos är den infektionssjukdom som leder till flest dödsfall globalt. HIV/AIDS orsakade en pandemi på 1980-talet som fortfarande är en allvarlig hälsorisk i vissa låg- och medelinkomstländer. 8500 personer lever med en TB/HIV co-infektion i Brasilien. READ MORE

 2. 2. Are you ok app

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Peder Nilsson; Kasper Kold Pedersen; [2020]
  Keywords : Fall detection; GPS; Android; Xamarin; IoT Hub; Azure; Stream Analytics; Smartphone; Emergency; System; Cloud storage;

  Abstract : Denna avhandling beskriver hur en smartphone-baserad larm-applikation som ger säkrare resor för cyklister och löpare kan konstrueras. Genom att övervaka och utvärdera GPS-data från telefonen över tid skickar den föreslagna applikations-prototypen, namngiven till Are You OK App (AYOKA), automatiskt SMS-meddelanden och initierar telefonsamtal till kontakter i en lista konfigurerad av användaren när densamme har råkat ut för ett fall. READ MORE

 3. 3. Examining the performance of AR technologies to provide instructions for operators : a study at Siemens

  University essay from Högskolan Väst/Avd för informatik; Högskolan Väst/Avd för informatik

  Author : Ibrahim Zellaya; William Brushwood; [2020]
  Keywords : Manufacturing; Technology; Augmented reality; Industry 4.0; Operators; Technical documentation; TAM; Head-mounted display; Tillverkning; Teknologi; Augmented Reality; Industri 4.0; Operatörer; Teknisk dokumentation; TAM; Huvudburen display.;

  Abstract : Siemens Industrial Turbomachinery AB är intresserade av att digitalisera deras arbetsprocesser. Således är syftet med denna studie att undersöka om AR presterar bättre än papper som en instruktionsmetod för operatorer på Siemens i Trollhättan. READ MORE

 4. 4. Legal and Security Issues of Data Processing when Implementing IoT Solutions in Apartments

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Johan Edman; Wilhelm Ågren; [2020]
  Keywords : Smart Buildings; IoT; M-Bus; GDPR; SyRS; Smarta Byggnader; IoT; M-Bus; GDPR; SyRS;

  Abstract : The concept of the Internet of Things (IoT) and connected devices is a growing trend. New ways to integrate them with Smart Home Technology emerge each day. The use of sensors in IoT solutions enables large scale data collection that can be used in various ways. READ MORE

 5. 5. Managing a transformation towards industry 4.0 : A study within the bus manufacturing industry

  University essay from Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Author : Oskar Ekebring; Mattias Eriksson; [2020]
  Keywords : Industry 4.0; bus manufacturing operations; change management; knowledge-based view; roadmap; Industri 4.0; busstillverkning; förändringsarbete; kunskapsbaserat synsätt; färdplan;

  Abstract : Prior research suggests that industry 4.0 could bring numerous benefits to firms manufacturing operations. Despite industry 4.0’s overwhelming popularity, there is considerable confusion surrounding how to approach a transformation, and additionally how it will affect organizations. READ MORE