Essays about: "day t"

Showing result 1 - 5 of 260 essays containing the words day t.

 1. 1. Does size matter? Analysis of stock price reaction to green bonds announcements

  University essay from

  Author : Yasmine Ben Rouha; Khaled Khouja; [2021-07-13]
  Keywords : Green Bonds; Sustainability; Efficient Market Hypothesis; Signaling Theory; Abnormal Return; Cumulative Abnormal Return; Amount Issued;

  Abstract : The recent large growth in the green bond market has been shown in previous studies to yield abnormal returns as the market value of the stock reacts to the announcement of green bond issuance. This study uses a sample of 90 observations, of which 61 are from the Swedish market and the remaining 29 from the American market. READ MORE

 2. 2. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hull hos hund : en jämförelse av enkätsvar, kroppshull och registrerad fysisk aktivitet med accelerometer samt pedometer

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Beatrice Lindehag Oja; [2021]
  Keywords : accelerometer; aktivitetsmätning; enkät; hund; hull; fysisk aktivitet; pedometer;

  Abstract : Fysisk aktivitet utgör en viktig del av en hunds liv. Samband mellan hull och fysisk aktivitet har identifierats i ett flertal studier, och då överhull har kopplats till diverse hälsoproblem, är det av vikt att ur ett djurvälfärdsperspektiv vidare utreda sambandet mellan hull och fysisk aktivitet hos hund. READ MORE

 3. 3. Mercury in Fossil Leaves as a Proxy for Tracking Large Igneous Province Volcanism

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Johan Näslund; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : During some mass extinctions, usually minor, world oceans also underwent anoxic to euxinic conditions, events called Oceanic anoxic events (OAEs). Such an event unfolded during the Toarcian (∼183 Ma), called the T-OAE which is suggested to have been caused by Karoo-Ferrar Large Igneous Province (LIP) volcanism. READ MORE

 4. 4. Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linus Nilsson; [2021]
  Keywords : träd; kulturella ekosystemtjänster; ESTER; urban skog; stadsträd;

  Abstract : Ekosystemtjänster används i allt större utsträckning för att visa på de värden naturen i vår vardag bidrar med. I vår urbana miljö utgör träden en stor del av den gröna infrastrukturen. READ MORE

 5. 5. Djurägarens upplevelser i samband med avlivning av hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Freja Lund Nyberg; Cornelia Torkelsson; [2021]
  Keywords : avlivning; djur; djurhälsopersonal; djurägare; hund; kommunikation; sorg; upplevelse;

  Abstract : Att avliva sitt djur är ett beslut som många djurägare en dag kommer att behöva ta, hur ont det än gör. Med anledning av denna svåra stund är det av största vikt att det görs på rätt sätt samt att hänsyn tas till djurägarens önskningar för att göra upplevelsen, trots ändamålet, så bra som möjligt. READ MORE