Essays about: "decision-making organs"

Found 5 essays containing the words decision-making organs.

 1. 1. In the Absence of Law. The legal frame of an Non-Profit Association's General Assembly resolution.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Author : Berit Kjosnes; [2014]
  Keywords : Ideell förening; Ideell; associationsrätt; rättsgrundsatser; föreningsfrihet; generalklausulerna; likhetsprincipen; majoritetsprincipen; jäv; juridisk enhet; hierarkisk organisations struktur; beslutsorgan; styrelse; årsmöte; generalförsamling; generalförsamlingens beslutsprocess; demokratisk; minoritetsskydd; överklagan; juridisk ram; oskriven rätt. NPA; non-profit association; association; general principles of law; freedom of association; the general clause; the principles of equal treatment; majority rule; conflict of interest; legal entity; hierarchical structure; decision-making organs; board; annual general meeting; decision-making; general assembly; decision-making process; democratic; minority protection rules; rules of proceedings; legal framework; unwritten law.; Law and Political Science;

  Abstract : The first aim of this study is to investigate what it takes for a nonprofit association (NPA) to become a legal entity, specifically regarding requirements addressing decision-making organs within the NPA’s organization. Secondly, since within the legal framework of associations there exist general principles of law, this study also explores which general principles of law are applicable to a general assembly meeting and how these general principles affect the decision-making process. READ MORE

 2. 2. The introduction of Migration Courts in Sweden - a shift of power in the asylum process

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Karin Erixon; [2011]
  Keywords : public international law; Law and Political Science;

  Abstract : 2006 genomfördes en reform av den svenska asylprocessen. Det tidigare systemet hade utsatts för stark kritik, och särskilt överklagandeinstansen, Utlänningsnämnden, hade blivit en symbol för en godtycklig, och samtidigt restriktiv asylpolitik. READ MORE

 3. 3. Risk neutral densities and the September 2008 stock market crash: A study on European data

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Author : Misha Wolynski; Martin Theimer; [2011]
  Keywords : Risk neutral density RND ; Implied volatility; September 2008 stock market crash; Late-2000s financial crisis;

  Abstract : In this paper, we aim to determine whether the options market predicted the stock market crash of September 15 2008 or reacted to it. In order to do so, we study volatility smiles and RND functions for the EURO STOXX 50 equity index. READ MORE

 4. 4. Dealing with unconstitutional changes of government - The African Union Way

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Karin Förander; [2010]
  Keywords : Folkrätt; Law and Political Science;

  Abstract : Ickekonstitutionella regeringsförändringar har varit ett stort problem i Afrika sen avkoloniseringen och militärkupper har varit en minst lika vanlig form av regeringsbyte som demokratiska val. Afrikanska unionen (AU) har sen den bildades 2001 utvecklat den afrikanska internationella rätten för att kunna hantera dessa situationer. READ MORE

 5. 5. Ecological criteria when awarding a public procurement contract

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Delia Ioana Barbaiani; [2004]
  Keywords : public procurement; ecological criteria; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Abstract : Ecological criteria when awarding a public procurement contract In the past, EU and national policy makers have treated environmental issues as just another “sector” that could be managed in isolation of other policy domains. The non-integration of environmental considerations within the sectoral planning and decision-making processes imposed considerable economic and environmental costs. READ MORE