Essays about: "decomposition"

Showing result 1 - 5 of 397 essays containing the word decomposition.

 1. 1. Exploring metropolitan governance in the Öresund Region

  University essay from Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Author : Roger Barres; [2021]
  Keywords : metropolitan area; city-region; metropolitan governance; urban politics; cross-border metropolitan region; democratic governance; Öresund region;

  Abstract : For the first time in history, more people in the world live in urban areas than in rural areas. Almost half of this world urban population now live in metropolitan areas, which are becoming central spaces of world economic and social activity, and where major global challenges happen and should be tackled. READ MORE

 2. 2. Anomaly Detection on Embedded Sensor Processing Platform

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Yichen Cao; [2021]
  Keywords : Anomaly Detection; ARIMA; STL; LSTM; VAR; Avvikelsedetektion; ARIMA; STL; LSTM; VAR;

  Abstract : Embedded platforms are often used as a sensor data processing node to collect data and transmit the data to the remote server. Due to the poor performance and power limitation, data processing was often left to the remote server. READ MORE

 3. 3. Markkolets betydelse för åkermarkens bördighet : vilka effekter kan väntas av tillförd biokol och andra kolinlagrande åtgärder

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karolina Johansson; [2021]
  Keywords : kolcykel; mineraljord; organogen jord; certifiering; mullhalt;

  Abstract : Biokol är en möjlig kandidat till att motverka den höga koldioxidhalten i atmosfären. Genom pyrolysering av biomassa bildas biokol, som är en hårdare inbunden form av kol. Detta gör att biokol bryts ner långsammare. READ MORE

 4. 4. Resource Optimal Neural Networks for Safety-critical Real-time Systems

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Joakim Åkerström; [2020-07-10]
  Keywords : Data science; machine learning; deep learning; neural networks; network compression; network acceleration; safety-critical systems; real-time systems;

  Abstract : Deep neural networks consume an excessive amount of hardware resources, makingthem difficult to deploy to real-time systems. Previous work in the field of networkcompression lack the explicit hardware feedback necessary to control the resourceconstraints imposed by such systems. READ MORE

 5. 5. Greenhoue gas flux over a 50-year post permafrost thaw gradient. Decomposition of soil organic carbon from the Swedish tussock tundra.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Johan Martinelli; [2020-02-11]
  Keywords : greenhouse gas; permafrost;

  Abstract : As the globe is warming the extent of permafrost drastically decreases in the high latitudes. Upon thawthe stored soil organic carbon (SOC) undergoes rapid decomposition and is partly released as trace gasesto the atmosphere. READ MORE