Essays about: "delivery mode"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the words delivery mode.

 1. 1. Bortsättning av skotningsavstånd på ett svenskt skogsbolag : en granskning av hur väl metodstandarden för bortsättningsarbetet följts

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Niklas Wessmark; [2019]
  Keywords : learning organizations; management; standardization; timber extraction; quality; quality assurance; quality management;

  Abstract : Skogsindustrin, är en av hörnstenarna inom svensk ekonomi och kan visa upp en historisk lönsamhet, utsätts för en allt hårdare global konkurrens, inte minst från Asien och Sydamerika där många nyetableringar skett de senaste åren men även från andra branscher som erbjuder substitut baserade på andra råvaror. För att möta den hårdnande globala konkurrensen måste skogsindustrin säkerställa en kostnadseffektiv och uthållig leverans av skoglig råvara. READ MORE

 2. 2. Processes of lateral moraine formation at a debris-covered glacier, Suldenferner (Vedretta di Solda), Italy

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Monika Rabanser; [2019]
  Keywords : Lateral moraines; Moraine genesis; Moraine stability; Debris-covered glaciers; Clast shape; Alps; Sedimentology; Glacier fluctuations; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Lateral moraines are key features of glacial landscapes in high-alpine mountain areas. Research on lateral moraine formation is mostly limited to clean-ice glaciers; lateral moraine formation at the margins of debris-covered glaciers is currently poorly understood in an Alpine and sedimentological context. READ MORE

 3. 3. ON THE COMPARABILITY OF PAPER-BASED AND COMPUTER-BASED ENGLISH READING COMPREHENSION TESTS A Study of High-Stakes English Reading Assessment

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Author : Lena Asp; [2018-10-26]
  Keywords : Computer-based test; paper-based test; score comparability; language assessment; high-stakes testing; delivery mode;

  Abstract : The Swedish National Test will be digitalised by 2022 according to the government bill “Prop.2017/18:14. READ MORE

 4. 4. Image Contrast Enhancement using Poly Vinyl Alcohol Microbubble Response to High MI Ultrasound

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Mohammed R. A. Rashid; [2018]
  Keywords : high MI ultrasound; microbubble; PVA; mechanical index; Verasonics; contrast enhancment;

  Abstract : The induced rupturing of Poly Vinyl Alcohol (PVA) microbubbles with high mechanical index (MI)ultrasound beam is used in multiple medical application such as drug delivery, image contrastenhancement and perfusion imaging.In this work, Triggered imaging technique with subtraction algorithm is used to enhance themicrobubble’s (MB) contrast over tissue (CTR). READ MORE

 5. 5. An institutional and cultural perspective on 'soft' spaces of cooperation : Findings from a transboundary Dutch-German cooperation network

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Author : Sindi Haxhija; [2018]
  Keywords : soft spaces; cross-border cooperation; water management; institutional differences; cultural differences;

  Abstract : Following the necessity for spatial planning to focus on ‘what works’ in terms of implementation and policy delivery, during the last decade, the notion ‘soft’ spaces of cooperation have been in the spotlight of many academics working on territorial cooperation units. ‘Soft’ spaces of cooperation have been introduced mainly to explain what was happening for real through the continuous attempts to promote new policy scales, initially through the device of fuzzy boundaries. READ MORE