Essays about: "delivery systems change"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the words delivery systems change.

 1. 1. Estetiska värden hos gröna tak

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Stina Ekström; [2023]
  Keywords : gröna tak; extensiva gröna tak; takvegetation; kulturella ekosystemtjänster; urbanisering; klimat; hälsa; estetik;

  Abstract : Grönblå infrastruktur och naturbaserade lösningar i staden blir allt viktigare med de klimatförändringar som pågår. I den urbana miljön kan gröna tak bidra med viktiga ekosystemtjänster för att t ex fördröja dagvattenavrinningen från tak, dämpa buller nära bygganden, rena luft, öka biologisk mångfald samt förbättra kulturella och estetiska värden. READ MORE

 2. 2. Total cost analysis of direct deliveries from the supplier as an alternative to own warehousing

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Lovisa Lindblom; Andrea Simonsson-Annas; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Företag A är i tankarna om att genomföra en logistisk förändring för att kunna uppnå en ökad lönsamhet. I dagsläget har företag A ett eget lager i Stockholm där två olika typer av vätskor utgör en del av varusortimentet. READ MORE

 3. 3. Deep Eutectic Solvents and Their Possible Application in Transdermal Drug Delivery

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Sarah Lindblom; [2020]
  Keywords : Deep Eutectic Solvents; Pharmaceuticals; Transdermal drug delivery; Choline Chloride; Rheology; Formulation; BSA; Franz cell diffusion; Pharmaceutical technology; Läkemedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Abstract : Deep eutectic solvents, DES, is a type of solvent made by mixing a quaternary ammonium salt with a hydrogen bond donor at the eutectic point of the system. Most common quaternary ammonium salt is Choline Chloride, ChCl. A specific DES, Choline:CAGE has shown promise in delivering insulin through the skin of mice. READ MORE

 4. 4. Analyzing the environmental sustainability of an urban vertical hydroponic system

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Unni Barge; [2020]
  Keywords : urban farming; vertical farming; hydroponics; urban symbiosis; life cycle assessment LCA ; urban odling; vertikal odling; hydroponik; urban symbiosis; livscykelanalys LCA ;

  Abstract : Food systems are considered one of the most important anthropogenic activities contributing to climate change. On the other hand, climate change influences the conditions for growth with more frequent droughts and heatwaves. READ MORE

 5. 5. Implementation of Lean PhilosophyThrough Value Stream Mapping : A case study with data Analysis andImplementing VSM in Nordic Heater

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Author : Shivani Vijay Vidre; Akhil Deshmukh; [2020]
  Keywords : Lean; VSM; SME; Production;

  Abstract : Globalization is rising progressively, with companies facing many challenges and complexities in recent times. Also, the demand for high-quality products at a lower price is driving companies to change their production systems. Lean production is one of the proven approaches to gain an advantage. READ MORE