Essays about: "deltagande"

Showing result 1 - 5 of 525 essays containing the word deltagande.

 1. 1. Konst – ett verktyg för att appropriera rum

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Oskar Blomé; [2023]
  Keywords : appropriation; konst; deltagande; planering;

  Abstract : Kan konst användas som ett verktyg för att bidra till att medborgare känner större tillhörighet i sin närmiljö, och i så fall hur? För att skapa tillhörighet i sin närmiljö bör medborgare appropriera den. Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt konst har använts av konstnärer tillsammans med medborgare för att appropriera rum, samt att se vilka positiva och negativa sidor konst har som verktyg för att appropriera rum. READ MORE

 2. 2. Kartläggning av dystoki hos katt och bedömning av APGAR för att utvärdera neonatal viabilitet hos kattungar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Tilde Vermelin; [2023]
  Keywords : dystoki; neonatal mortalitet; neonatal viabilitet; kejsarsnitt; APGAR; katt; honkatt; kattungar;

  Abstract : Neonatal mortalitet hos kattungar är ett utbrett problem inom veterinärmedicin och ses i varierande grad både vid vaginal förlossning och dystoki. Dystoki är ett akut tillstånd som definieras som förlossningssvårigheter eller oförmåga att förlösa fostret vaginalt genom förlossningskanalen. READ MORE

 3. 3. www.rätten-till-staden.nu : digitalt medborgardeltagande i stadsutvecklingen

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellen Aurell; [2023]
  Keywords : e-deltagande; medborgardeltagande; hållbar stadsutveckling; informations- och kommunikationsteknologier IKT ; planering; demokrati;

  Abstract : Uppsatsen syfte är att studera huruvida digitalt deltagande kan underlätta för planerare att stärka medborgardeltagandet i stadsutvecklingsprocesser, samt underlätta för själva medborgarna att delta. Digitalt deltagande ses som ett sätt att ta bort de traditionella hinder som finns för det fysiska deltagandet, i det att det är tids- och platsspecifikt. READ MORE

 4. 4. Electoral Political Participation at the Core of Democracy: A Human Rights-Based Study of the Swedish Electoral System

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Amanda Wikström Avaria; [2023]
  Keywords : Public international law; constitutional law; democracy; political participation; Human Rights Law; folkrätt; statsrätt; demokrati; politiskt deltagande; Mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Abstract : In this thesis, I investigate how the democratic form of government is maintained and protected in the Swedish legal system, as well as what kinds of risks the legal system poses to the maintenance of democracy in Sweden. Recent reports from NGOs show that the world, and Europe, are going through a trend of democratic backsliding. READ MORE

 5. 5. Deltagande i landskapsanalys : en studie av hur medborgares kunskap och lokala perspektiv på landskap kan involveras i landskapsanalyser

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Signe Josefsson; [2023]
  Keywords : landskapsanalys; landskapsplanering; planering; deltagande; medborgardialog; upplevda värden; erfarenhet; LCA; HLC;

  Abstract : År 2011 ratificerade den svenska regeringen den europeiska landskapskonventionen (ELC). ELC lyfter fram allmänhetens deltagande som ett viktigt verktyg för att uppnå mer demokratiska landskap och sätter den individuella upplevelsen av landskap i fokus för vad ett landskap är. READ MORE